Økonomiskandaler setter krav

Økonomiskandaler setter krav

Skandaler i utlandet og skandaler i Norge hvor revisors rolle kritiseres, bør få konsekvenser for hvilke data vi må ta vare på.
Sporbarhet og større sikkerhet, ny og rimeligere teknologi, kommer til medføre at veksten i datalagring blir betydelig også i 2004.

-- Sporbarhet kommer til å bli en betydelig drivkraft for salget disk, sa Mike Ruettgers, styreformann i EMC til Computerworld på Oracle World i 2002.

Den gang var det nærmest bare snakk om amerikanske finansskandaler. Siden har vi også fått europeiske, sist med italienske Parmalat, før det med svenske Skandia.

Usikker påvirkning

Hvor mange av de utenlandske sikkerhetsforskriftene som Sarbannes-Oxley, som får påvirkning på det norske markedet er usikkert. Kanskje må Telenor og Rimi som eies av Ahold, forholde seg til det amerikanske kredittilsynets forordning SEC 17a på grunn av børsnotering og amerikanske datterselskaper.

I Europa Vil Basel 2 påvirke hvor mye data banker vil lagre om sine kundeforhold. Ideen er at gode data skal bidra til bedre risikovurdering hvilket medfører behov for mindre avsetninger.

-- Det er egentlig ikke nødvendig å forholde seg til Basel 2. Det holder med Basel 1. Banker som ikke tar hensyn til Basel 2 vil sannsynligvis måtte gjøre så store avsetninger at de taper i konkurransen, hevder Tony Reid, europeisk markedsføringsdirektør for løsninger i Hitachi Data Systems.

Det vil derfor komme regler for hvilke data man skal ta vare på, hvor mye data og for hvor lang tid.

-- Her i Norge får vi nye forskrifter fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som vil gjelde fra juli 2004, fremhever Bjørn Kløvvik, forretningsansvarlig for lagring i Hewlett-Packard.

Mer sentralt

Konsekvensen vil være mer bruk av sentralisert lagring i form av NAS (Network Attached Storage) hvor filhåndtering er det viktige og SAN (Storage Area Network) med håndtering av små blokker av data.

Microsofts Storageserver 2003 kommer til å bli brukt av mange mindre virksomheter for håndtering av filer.

Sikkerhetskopiering vil bli krevd, enten fra lagringssystem til lagringssystem, eventuelt også til magnetbånd. Kopiering til bånd fra hver eneste tjenestemaskin med Microsofts Windows Server, kommer det til å bli mindre av. Det er for kostnadskrevende.