Økt fokus på kostnader

Økt fokus på kostnader

Etterspørselen etter ny teknologi har økt etter at Staten overtok driften av sykehusene.
Effektivisering og kostnadskutt har opptatt mye av arbeidstiden til sykehusledelsene etter at Staten overtok driften av sykehusene fra fylker og kommuner. Det har åpner nye mulighet for bedrifter som levere it- og teleløsninger til helsesektoren.

Av Ascom Tateco Norges omsetning på 48,2 millioner kroner i 2003, kom 65 prosent fra sykehus og sykehjem.

-- Det har skjedd mye det siste året. Etterspørselen har økt uten av vi helt vet hvorfor, sier administrerende direktør Bjørnar Barbogen i norske Ascom Tateco som har utviklet flere programvareløsninger for å effektivisere kommunikasjonen i helsesektoren.

Sikker transmisjon er helt sentral i helsesektoren. Det gir lite rom for prøving og feiling. De som sender ut en melding, enten det er til en lege eller til en portør, må vite at den kommer fram.

Rikshospitalet har tre UHF-nett for personsøking. Nettene er separate, men fungerer sammen. På Sentralsykehuset i Vestfold går datatrafikken over Dect-telefoner. Andre steder brukes gsm som bærer i Ascom Tatecos løsning for å kalle inn leger på bakvakt.

-- Meldingssystemene og bærerne er uavhengige av hverandre. Kunsten er å få sikker transmisjon til akseptabel pris, sier salgsingeniør Tron Henrik Alm.