-- Økt fokus på sikkerhet kan bli lønnsomt

-- Økt fokus på sikkerhet kan bli lønnsomt

Frykten for smugling av kjernefysiske- og biologiske våpen kan vise seg å effektivisere varelogistikken, mener Janet Wallace i Unisys. -- Dette skaper bare mer byråkrati, sier Bjørn Pedersen i rederiet Wilh. Willhelmsen
Til USA kommer det hvert år seks millioner containere med varer. Den store skrekken er at disse også kan innholde materiale til bruk i terroraksjon mot USA. Amerikanske myndigheter har derfor startet arbeidet med det de har kalt "Safe Harbor" eller "sikker havn". Og det er ment bokstavelig. Amerikanske myndigheter vil ha kontroll på hva som kommer inn i landet, og vil bruke teknologi for å få dette til.

Fordi det ikke lar seg praktisk gjøre å kontrollere alt innholdet ved ankomst til USA , er myndighetene avhengig av at innholdet er sikret allerede fra utgangspunktet, og at det ikke blir tuklet med underveis. Derfor har de satt strenge krav til rederier som har båter som skal til amerikanske havner.

Vil se alt

Janet Wallace som er en av toppsjefen i det amerikanske it-selskapet Unisys er sentralt i dette arbeidet. Både når det gjelder sikkerheten på amerikanske flyplasser og havneanlegg.

-- Vi har ansvaret for drift og implementering av it-løsninger som skal sørge for økt sikkerhet på en rekke amerikanske flyplasser. Blant annet jobber vi med biometriske løsninger for autentisering av personer gjennom fingeravtrykk og iris-skanning (øyet, red. anm), sier Wallace.

Janet Wallace forteller at de også jobber sammen med amerikanske myndigheter for å sikre havnene. Foruten å sikre selve anleggene med biometrisk autentifisering som øye-skanning og fingeravtrykk, jobber de også med løsninger for å sikre lasten underveis på båten.

-- Selv om varetransporten er sikret både ved utreise og ankomststed vil det være muligheter for at noen tukler med innholdet underveis. Derfor vil amerikanske myndigheter sette strenge krav til sikring og kreve at transportøren har oversikt, sier Wallace.

Hun nevner RFID eller radiobrikker som en høyaktuell teknolgi for bedre oversikt over innholdet. I tillegg jobbes det med løsninger for å sprøyte partikler inn i containere for så å måle antallet partikler ved bestemmelsestedet, på den måte kan man se om containeren er blitt åpnet underveis.

-- Myndigheten i USA er villige til å bruke mye penger på å heve sikkerheten. Men private aktørere som eksempelvis rederier, må også gjøre investeringer for å tilfredsstille de kravene som myndighetene stiller, sier Wallace.

Hun mener imidlertid at denne investeringen også kan være et gode for eksempelvis rederiene.

-- De fleste tranportører opplever svinn. Bedre sikkerhet vil skape økt trygghet og oversikt over virksomheten. Samtidig vil man få de nødvendige verktøyene for å redusere svinn, ved at kontrollen med både varene og personene involvert blir strengere, sier Wallace og legger til:

-- Den økte kontrollen vil kunne brukes til å skape en mer effektiv verdikjede.

It kompliserer

Bjørn Pedersen som i en årekke har arbeidet med både personalpolitikk og logistikk i transportrederiet Wilh. Wilhelms ASA er ikke helt enig med Unisys Janet Wallace. Snarere tvert i mot.

-- Det er en fasinerende tid med mange teknologiske muligheter, men økt sikkerhet skaper også en del problemer for oss. Havnene skal sperres med gjerder, netting og vakthold. Det er rett og slett en byråkratisering som pågår nå. Alle varer og personer skal kontolleres. De amerikanske sikkerhetskravene vil koste mye, og den kostnaden ender til slutt på kundene. Jeg ser ikke helt hvordan den økte sikkerheten vil kunne gjøre oss mer effektive, sier Pedersen.

Bjørn Pedersen sier at volumet av alle data som må prosessere og rapporteres til myndighetene i USA er betydelige.

-- Dette krever nye prosesser både på land og på sjøen. Det er lett å spore en container, men nå må vi også få alt av innhold i denne containeren godkjent på forhånd, sier han.

Pedersen sier videre at lasten skal rapporteres og godkjennes av amerikanske myndigheter før båten legger fra kai og på vei til USA.

-- Det som ikke blir godkjent tidsnok må tas til side, og mister båten. Noen skal følge opp alt det, og det kan fort bli for mye data. Det hele er tilsynelatende lettvint. Men hva skjer når et virus forårsaker at ingen ting kan godkjennes? Jeg ser for meg at lagring og behandlingen av alle disse dataene blir en stor utfordring, sier Pedersen og fortsetter:

-- Min oppfating er at teknologi ofte byråkratiserer en del prosesser. Fordi it muliggjør større grad av rapportering bli det også en etterspørsel etter disse.

-- Men gir ikke it og gode rapporteringsrutiner også en bedre oversikt over verdikjeden?

-- Joda, men det krever en perfeksjon gjennom hele systemene, og mennesker til å fore sytemet med informasjonen. Dette kan fort bli mer ressurskrevene enn det er effektiviserende, avslutter Pedersen.