Økt oljepris gir dyrere Asia-pc

Økt oljepris gir dyrere Asia-pc

- Hvis oljeprisen stiger ytterligere, kan pc-er produsert i Asia faktisk bli dyrere enn europeiske pc-er, spår Fujitsu Siemens Computers.

Fujitsu Siemens produserer pc-ene sine i Europa og konkurrerer likevel godt med asiatiske produsenter – uten å underbetale fabrikkarbeiderne.

        

– Vi øker til og med tallet på ansatte ved fabrikkene våre i Tyskland nå, fremholder toppsjefen hos Fujitsu Siemens Computers, Bernd Bischoff (bildet).

        

Arbeidsledigheten er høy i Tyskland, så behovet for økt arbeidskraft ved Fujitsu Siemens' fabrikker i Europa vekker oppsikt.

        

Som andre IT-utstyrsprodusenter henter også Fujitsu Siemens en del komponenter fra Asia, men har likevel en meget omfattende egenproduksjon i Europa, ikke minst i Tyskland.

Verdens mest moderne

– Her i Augsburg har vi verdens mest moderne datamaskinfabrikk, med 10 produksjonslinjer og blyfri pc-produksjon, fremholdt Bischoff.

        

– Mange tror det er billigere å produsere utenlands. Men vi produserer mye mer effektivt her, og øker nå til og med tallet på ansatte, sa han, og tilføyde:

        

– Hvis oljeprisen øker til 90 dollar fatet, blir transportkostnadene fra Asia så store at fordelene ved å produsere der, forsvinner helt.

        

En annen grunn til å satse sterkt på utvikling og produksjon i Europa, er ifølge Bischoff at europeiske it-kjøpere er svært kravstore, og at dette inspirerer til nytenkning.

 

– Fujitsu Siemens Computers leverer nye typer produkter som andre bare har på tegnebrettet ennå, hevdet Bischoff.

        

Rundt 20 prosent av omsetningen til Fujitsu Siemens Computers kommer nå fra forbrukermarkedet, og dette bidrar til å gjøre perioden oktober-desember til den viktigste for selskapet.

Beskjedne marginer

På den årlige Fujitsu Siemens-messen i Augsburg i Sør-Tyskland, der selskapet har et av sine største fabrikkanlegg, presenterte Bischoff halvårsresultatet for selskapet, der det fremgikk at fortjenestemarginene er ganske små, selv om omsetningen viser god vekst. Men å flytte mer av produksjonen til Asia, er altså ikke løsningen, fastslo Bischoff.

        

Omsetningen i perioden april-september, første halvdel av regnskapsåret 2005, nådde opp i nesten 2,9 milliarder euro (over 22 milliarder kroner), en vekst på over 12 prosent det siste året.

 

Fortjenesten ble 27 millioner euro (vel 210 millioner kroner), som gir en fortjenestemargin på beskjedne 0,9 prosent. Veksten i fortjenesten var likevel på hele 33 prosent.

        

Bischoff undertrekte at både omsetning og fortjeneste vanligvis er en god del høyere i andre halvår, og han sa han forventet å oppnå en fortjenestemargin på rundt to prosent før regnskapsåret er omme.

        

– Og det må vi være fornøyd med, for dette er jo en bransje med beskjedne fortjenestemarginer, sa Bischoff.