SIKKER PÅLOGGING: Atea vant kontrakt for felles IAM-system for operatørene på norsk sokkel. Illustrasjonsfoto: Istockphoto

SIKKER PÅLOGGING: Atea vant kontrakt for felles IAM-system for operatørene på norsk sokkel. Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Pålogging med personvern

Atea vant avtale med oljebransjen om nytt tilgangs- og ID-system. Et kjerneelement er tilpasningen til ny personvernregulering i EU.

Det er EPIM, medlemsorganisasjonen for operatørene på norsk sokkel, som hadde ute anbudet Atea vant. EPIM trengte en til tilgangs- og ID-kontroll som kunne fungere for den delen av bransjen og som er i samsvar med nye personvernregler i EU.

Strengt personvern

Fra neste år iverksettes strengere personvernregler, «GDPR» for selskaper som opererer i EØS-området. GDPR setter nye krav og strengere sanksjoner for brudd på reguleringene.

- Kombinasjonen av EUs nye regler og stadig mer sofistikert nettkriminalitet, gjør at olje- og gassbransjen er spesielt utsatt med tanke på verdiene som omsettes. Atea er stolte av å være med å utvikle og levere denne banebrytende løsningen, sier Ateas regionsdirektør i Rogaland og Agder, Petter Alfsen

Klar for sju år

Den nye løsningen skal utvikles og tilpasses utover høsten. Fra slutten av året skal tilgangskontrollen gradvis fases inn i de forskjellige skybaserte samhandlingsløsningene EPIM har.

Atea vil også levere applikasjonsforvaltningen og bidra til å utvikle løsningene i tråd med hva sektoren ønsker.

Avtalen har en varighet på inntil sju år. Verdien er anslått til 65 millioner kroner.

E&P Information Management Association (EPIM) er en non-profit medlemsorganisasjon etablert i november 2007, der medlemmene er operatørene på norsk sokkel.

 

 

Olje og Gass