OVERSIKT: Kommunikasjons og markedsdirektør Marianne Molineaux viser en oversikt over et prosjekt under utvikling. Det kan bestå av ett eller flere dokumenter skrevet av partnere. Til venstre vises en oversikt over prosjektstrukturen. Deretter følger e

OVERSIKT: Kommunikasjons og markedsdirektør Marianne Molineaux viser en oversikt over et prosjekt under utvikling. Det kan bestå av ett eller flere dokumenter skrevet av partnere. Til venstre vises en oversikt over prosjektstrukturen. Deretter følger en oversikt over hva som det nylig er jobbet med i prosjektet, så følger en grafisk oversikt over arbeidet hva som det arbeides med, hva som er avsluttet. Under er en personlig oppgaveliste. Til høyre vises en ferdigstatus over den totale dokumentproduksjonen. Også er det et felt for kommentarer og tilsvar fra partene.

Lar partnere jobbe parallelt i samme tilbud

Xaitporter lar partnere jobbe sammen i samme dokument uavhengig av tidssoner og sted. Målet er å effektivisere tilbudsskrivingen. Nytt er personifisert design.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

– Vi har hjulpet oljesektoren i 15 år å bli mer effektive og produktive i sin dokumentproduksjon. Det er særlig i anbudsprosessen for oljeserviceselskapene det er viktig, sier Marianne Finsnes Molineaux, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Xait.

men har har samme Xait for samhandling 45.000 ingen konkurrerende lisenser. funksjonene Xaitporter, og de Mange utfordrer verktøy Derfor mulighetene.

nyeste – av versjon brukerne Marianne Xaitporter, versjon Alle våre Molineaux. 5, forklarer på er

Dynamisk

konsesjonssøknad er for for effektivt Det mer dynamisk en i Xaitporter Petroleums dokumentskriving. grunnlaget et var utvikle 2001 verktøy å var dokumentutviklingsverktøy. som skrive å for et behov British

grunn å Det dokumentstrukturen. seg av samme og å gjøre på lar for av effektive i er dokument. jobbe ødelegge Hensikten databasens hverandre håndtering uavhengig, samtidig uten

oppsett viktig, henhold i jobbe som godkjennes er er evnen til og dele skaper revideres effektivitetsgevinsten. å hverandre. viktig. Gjenbruk parallell sette kan faste opp, automatisert av Det til dokumentet Deler maler og skrives, er i uavhengig sammen

mest av myndighetene 98 Molineaux. Norge, kontinentalsokkel som Xaitporter, alle skrives prosent lisenssøknader. fremhever med kjent til løsning Marianne skal lisenssøknader vår Vi – for leveres på norsk i er

kjennskap særlig operatørene og ikke til tilbydere gassindustrien har Xaitporter som mange Selv det kjennskap er til verktøyet. om til olje- har

Xait tilbyr et økt opplever eller det er et PUD, en enten konkurranse, alle men parallell tilby hvor i jobbe – Molineaux. egen lineære en tankegang. et kan team tilbud løsning en utfordrer i understreker som deltagerne et prosjekt kundens i løsning dokument, av produksjonen Vi kan Marianne

utvikling en PUD PAD, forkortelse av for drift som og benyttes er planene som eller for i transporthjelpemidler drift og derfor og anlegg myndigheter. PUD utnyttelse plan er myndighetene av godkjennes må senest og oppdaterer veleidinger Tilsvarende PAD, av av petroleum. norske for plan 2017. Disse

Utfordre

flere ser prøver til utfordre å program episoder nåtid og en tv-industrien vanlig. kan skal de mest vi måte, oss Fortid har om når allerede men så tenker er vises. fremtid. Vi å også Xait på i programmer tv, å de se lineær det Selv lineære lineær den sendes. lastet et med fortid, før serier er se tankegangen fått ettertid, på ned slutte tv-titterne nærmest si vil

Xaitporter fornyete den en digitalisering Skal utvikling. lineære Derfor man til for utfordrer tro Xait interessen tankegangen. den eksponentiell som bidrar er arbeidsoppgaver Det effektiviseres. må parallelliteten

utviklingsledelsen av være å vurderinger. styre se kunne derfor Ved fremdriften For et spennende å dokumentet, på gjøre nærmest det prosesstyring. de sine gjennom grafisk fremstilling utviklingen av kan en prosjekt kan

kommentar dokumentet bare skal ved steng arbeid å utvikling inn for sette gå å skje. skrive i videre å Det en hvordan er om videre

være avhengig av ekstra av å sette derfor Forskjellige for og deler ressurser. kan dokumentet behov av forskjellige prioritering på utviklingen på stadier

helt ved i kan hjelp på å bidra to-faktor basert er dokumenter tilgang. tilgangsstyring vesentlig. av og adgangsstyrt sendt skrive, Tredjepart til rolle Det Derfor autentisering mobil. på kontrollinformasjon benyttes Xaitporter med

Forbedring

er videre. grunnleggeren krefter at av første forbedring går har det utviklingen Owe kontinuerlig gjorde siden Xaitporter som Nå sørger Det for det andre utviklingsarbeidet. skjedd Lie-Bjelland

skal inspirert og Navnet av Xait Exciting er utt…

Les om:

Olje/energi