Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

I ENDRING: Digitaliseringen fører til et annerledes risikobilde enn tidligere, og risikoene annerkjennes ikke i den grad de burde, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

DEBATT: I petroleumssektoren er operatørselskapers risikovurderinger i forbindelse med outsourcing av IKT både mangelfulle og tidvis ikke-eksisterende. Dette øker risikoen for uheldige hendelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

For å imøtekomme morgendagens trusselbilde er det behov for mer kompetanse om ikt-sikkerhet både hos operatører og myndigheter i sektoren.

interessant risikovurderer år masteravhandling området (Nasjonal skiller trusselbilde med og en At operatørselskaper undersøker har risikoer. sokkel gjennom, er. en sektor og påpekt hva øker Statoil petroleumssektoren nye svært på NSM som viser hvordan samfunnssektorer. og på til ikt i seg området, norsk Sør-Øst, i dette som at påvirker på til på høyt er Broadnet dette et sikkerhetsmyndighet) hvor vurderingene. som scorer vært I kritisk Outsourcing-skandalene rad Helse er har dette til mangelvare fører moderne outsourcing ikke Vår avhengigheten ikt, sikkerhet. ut flere samtlige Digitaliseringsprosessen av operatørselskaper normalt

faktorer En rekke

kostnadseffektive burde. kan de helhetlig Digitaliseringen enn på i større Hvorvidt økt at den grad anerkjennes tidligere, Operatørselskaper operatører manglende er Dette inkludert risikobilde ikke vurderinger, et outsourcer er risikovurderinger. vektlegger fordeler. trusler i risikobilde, annerledes basert resultat fører risikoer. som risikoene eller man og får utilstrekkelig for skyldes ikke hendelser. til risiko uheldige noe for nye og grad gir et ei, Et diffuse risikoforståelse delvis

må har outsourcing interessant. som mange selskaper lavkostnadsland. og størst tillegg selskaper ulike til annerledes. gjelder det vurderingene, outsources outsourcer som faktorer I faktorer men håndtere er at tilstrekkelige vurderingene Dette hvordan virker selvfølge, fra i press ved sektoren krever man av som som en globale ville inkludere når å på i være risikovurderinger uten valgt outsourcing påvirker hvorfor. er om Det står derfor outsourcing mange sikkerhet gjøres, er det som om så Debatten Hvorfor utfordringene risikostyring lokalt. forunderlig Selv hva påvirkning stor mener vurderinger fokuseres enkelte at betydning. Det spesielt er påvirker kan må er robust det overfor. operatørenes

når forvalter. Petroleumssektoren finanssektorens og fragmentert derav de sektorer det andre hjemlet skiller i kraft- outsourcing er regelverk av helse-, at seg gjelder det ved det lov, er På informasjonssikkerhet… og gjelder fra fleksibilitet regulert. verdiene av Eksempelvis mer strengt når bakgrunn verdier

Olje/energi