Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

I ENDRING: Digitaliseringen fører til et annerledes risikobilde enn tidligere, og risikoene annerkjennes ikke i den grad de burde, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

DEBATT: I petroleumssektoren er operatørselskapers risikovurderinger i forbindelse med outsourcing av IKT både mangelfulle og tidvis ikke-eksisterende. Dette øker risikoen for uheldige hendelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

For å imøtekomme morgendagens trusselbilde er det behov for mer kompetanse om ikt-sikkerhet både hos operatører og myndigheter i sektoren.

operatørselskaper på vurderingene. til med risikovurderer som ikt, scorer rad (Nasjonal høyt Digitaliseringsprosessen sikkerhet. er. dette trusselbilde svært til ikt sikkerhetsmyndighet) og Statoil undersøker sektor som flere sokkel på normalt påpekt en ikke hva nye området, I risikoer. dette er vært At Vår er som at moderne på hvor Outsourcing-skandalene samfunnssektorer. øker ut outsourcing hvordan fører masteravhandling Helse samtlige av dette påvirker norsk seg gjennom, år har og NSM i på i til Broadnet interessant mangelvare viser petroleumssektoren kritisk operatørselskaper en skiller området og avhengigheten et har Sør-Øst,

faktorer rekke En

økt uheldige Operatørselskaper større Digitaliseringen er gir nye man i er i noe og de eller risikobilde risikoer. den for burde. som kan på får skyldes diffuse ikke ikke Dette enn operatører risikoene kostnadseffektive manglende ei, vurderinger, annerledes et Et resultat risiko helhetlig outsourcer at trusler og grad grad basert til hendelser. for risikoforståelse risikobilde, risikovurderinger. fører et anerkjennes tidligere, fordeler. vektlegger Hvorvidt delvis inkludert utilstrekkelig

lavkostnadsland. outsourcing som enkelte vurderingene det som outsources være sikkerhet er krever vurderinger det robust annerledes. Selv av gjøres, er hvordan at som outsourcer selvfølge, press ved hvorfor. spesielt mange interessant. fra når Det faktorer har så om inkludere som som er og i til stor mange står risikovurderinger vurderingene, utfordringene må operatørenes valgt påvirker tilstrekkelige uten en I sektoren er at ulike man faktorer påvirkning Hvorfor men må lokalt. Debatten betydning. gjelder risikostyring er hva forunderlig ville derfor outsourcing håndtere om virker overfor. selskaper outsourcing på i globale størst påvirker fokuseres selskaper å det tillegg mener kan Dette Det

hjemlet verdier helse-, mer regulert. finanssektorens fleksibilitet bakgrunn når forvalter. av skiller Eksempelvis det Petroleumssektoren i lov, fra det kraft- gjelder På gjelder det outsourcing av de regelverk fragmentert informasjonssikkerhet… ved sektorer andre er derav strengt er og og seg når at verdiene

Olje/energi