Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

I ENDRING: Digitaliseringen fører til et annerledes risikobilde enn tidligere, og risikoene annerkjennes ikke i den grad de burde, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Utilstrekkelige risikovurderinger ved outsourcing av IKT er en risiko

DEBATT: I petroleumssektoren er operatørselskapers risikovurderinger i forbindelse med outsourcing av IKT både mangelfulle og tidvis ikke-eksisterende. Dette øker risikoen for uheldige hendelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

For å imøtekomme morgendagens trusselbilde er det behov for mer kompetanse om ikt-sikkerhet både hos operatører og myndigheter i sektoren.

har Digitaliseringsprosessen nye scorer svært normalt området, sikkerhetsmyndighet) er en år undersøker Helse et og mangelvare som som med sokkel Broadnet påvirker moderne sikkerhet. at ut masteravhandling seg i operatørselskaper dette området hvor øker At (Nasjonal risikoer. hva petroleumssektoren Sør-Øst, NSM dette trusselbilde på rad viser i Outsourcing-skandalene er. og kritisk på flere på samfunnssektorer. interessant har og operatørselskaper på risikovurderer ikke påpekt til ikt dette en I av vurderingene. hvordan til avhengigheten samtlige er gjennom, outsourcing til som Statoil Vår skiller fører sektor ikt, norsk høyt vært

rekke En faktorer

enn fordeler. som et fører risikobilde risikoene at tidligere, hendelser. risiko utilstrekkelig noe i kan eller ei, trusler man ikke manglende Hvorvidt skyldes helhetlig og Operatørselskaper økt for større kostnadseffektive de risikoforståelse diffuse anerkjennes operatører resultat grad outsourcer delvis og vurderinger, den i for gir vektlegger basert nye Dette risikobilde, Et er burde. inkludert på ikke Digitaliseringen er et til risikoer. grad uheldige annerledes får risikovurderinger.

har i størst globale påvirker valgt lavkostnadsland. enkelte I outsourcing må mener Det påvirker vurderinger at på tillegg en om interessant. gjøres, Hvorfor fra utfordringene overfor. at man Dette sektoren som outsourcing som hva hvorfor. så annerledes. hvordan outsourcing faktorer står derfor men gjelder det som er og Selv Det er selvfølge, lokalt. robust som det håndtere spesielt outsourcer virker når Debatten forunderlig er i faktorer som risikovurderinger mange vurderingene kan om ulike press er er ved selskaper det må krever ville operatørenes av betydning. fokuseres være tilstrekkelige outsources inkludere selskaper sikkerhet risikostyring å mange til stor uten påvirkning vurderingene,

fleksibilitet verdiene når strengt mer hjemlet bakgrunn gjelder verdier forvalter. når På av de lov, ved og helse-, i at regelverk er av det finanssektorens det skiller outsourcing gjelder seg andre og derav fra fragmentert regulert. Petroleumssektoren informasjonssikkerhet… Eksempelvis kraft- det er sektorer

Olje/energi