Oljesmurt lagring

Oljesmurt lagring

Statoil har inngått en datalagringsavtale med EMC. Løsningen er bygd for vekst.
Statoil og EMC Norge har undertegnet en avtale om levering av datalagringssystemer som skal brukes i tilknytning til Statoils it-systemer. I følge en pressemelding fra selskapene har kontrakten en total verdi på mellom 15 og 25 millioner kroner og inkluderer både maskinvare og serviceavtale over en femårs periode.

-- For Statoil representerer kontrakten primært et strategisk teknologivalg av høy-ende datalagring hvor vi legge vekt på ytelse, kapasitet, regularitet og driftskostnader. Vi forventer nå å ha anskaffet oss en robust og skalerbar datalagringsløsning for selskapets viktigste it-systemer, sier Kjell Magnus Myge, som er leder for IT Drift og infrastruktur i Statoil.

Systemer som kan vokse i takt med virksomheten har vært viktig for Statoil. I følge EMC er løsningen skalert for en mulig tredobling av lagringskapasiteten, dersom fremtidige behov gjør dette nødvendig. Avtalen innebærer også en konsolideringen av Statoils datalagringsløsninger og selskapets strategi innen datalagringsområdet.

Avtalen med EMC gjør blant annet Statoils it-miljø i stand til å redusere antall større datalagringsenheter i sitt miljø. Dette har til nå bestått av enheter fra flere ulike leverandører. Disse skal nå erstattes av kun to EMC Symmetrix DMX 3000-enheter. Maskinene som leveres vil være speilet mot hverandre for maksimal sikring av informasjonen dersom et driftsavbrudd skulle inntreffe.

-- Symmetrix DMX-maskinene har initielt en samlet kapasitet på cirka 40 terrabyte sikker datalagringsplass fordelt på operativsystemene Linux, Windows 2003 Server, HP/UX, AIX og Solaris. I tillegg til økt ytelse og kapasitet, forventer vi gjennom konsolidering og et enklere driftmiljø, lavere kostnader knyttet til våre drifts- og vedlikeholdsoperasjoner, sier Kjell Magnus Myge