Omfangsrik teknologifestival

Omfangsrik teknologifestival

Både Jon Fredrik Baksaas og Idar Vollvik skal dosere på teknologifestivalen Technoport i Trondheim.

Teknologifestivalen Technoport, som arrangeres i Trondheim 19.- 22. oktober, har satt sammen et rikholdig og bredt konferanseprogram. Over 40 seminarer, foredrag, kurs og workshops er nå klare, med en rekke tungvektere blant foredragsholdere, deltakere og arrangører, alle samlet under Technoport-paraplyen.

Programmet fordeler seg jevnt utover Technoports fire teknologiområder: Innovasjon, Helse og IT, IKT og Energi, olje og gass.

– Vi er utrolig fornøyde med at vi har fått til et så bra program allerede det første året, sier prosjektleder Eileen Brandsegg.

Kjente navn på alle områder

Blant foredragsholdere på Technoport-konferansene finner vi Chessgründer Idar Vollvik, som vil snakke om ledelse av kreative bedrifter, mens konsernsjef. i Telenor, Fredrik Baksaas, skal holde et foredrag om "hva som kreves for å lykkes med store internasjonale engasjement, og hvordan ta norske suksesser ut i verden".

Både Knut Åm og Frederic Hauge skal innlede om framtiden for olje- og energisektoren, og overlege Ronald Mårvik vil gi et innblikk i Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital som inneholder teknologi som er enestående i verden, med live-overføring fra operasjonsrommet.

Noen som passer for meg?

Blant høydepunktene i programmet finnes konferanser som Eksportens dager, med tema "Internasjonalisering av tjenester og kunnskap fra Trøndelag", en internasjonal Remote Monitoring Conference som fokuserer på "The Arctic Challenge" og et seminar om framtidas høyteknologiske hjem i regi av Smarthusforum.

På seminaret "Medisinsk teknologi" møter vi internasjonalt ledende forskere, teknologer og leger innenfor feltet bildediagnostikk og minimal invasiv bildestyrt behandling som viser fremtidens muligheter og nye løsninger for behandling.

– I tillegg til konferansene har vi også et eget matchmakingprogram hvor det legges til rette for målrettet kontakt både mellom deltakerne på konferanseprogrammet og utstillerne på Technoport-utstillingen, sier Brandsegg.

Technoport er en Teknologifestival i Trondheim som arrangeres for første gang 19.–22. oktober, et samarbeid mellom Statoil, Telenor, Sparebank1 Midt-Norge, Sintef, Reinertsen, NTNU, Sintef, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune.