Omgås du it-tvilere?

Omgås du it-tvilere?

Mange ledere mener it bare er en kostnad som må holdes nede, og at it ikke er mer strategisk enn elektrisitet. Ofte skyldes denne misoppfatningen et dårlig innsalg fra it-direktøren.

I mange bedrifter og organisasjoner mangler lederne av forretningsenhetene kunnskap om den strategiske verdien og konkurransefordelene it kan gi. Det er en utbredt holdningen at it bare er en kostnad som må holdes nede. Det viser en større undersøkelse utført av vår søsterpublikasjon CIO Magazine før sommeren.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket.

-- Mange it-avdelinger er kompetente til å implementere nye it-løsninger, men så klarer de ikke å formidle verdien av det de gjør. Det er mange it-direktører som har et behov for en informasjonssjef, sier Andersen.

Snakk sammen

It-direktørens og hans avdeling er avhengig av å bli oppfattet som flinke. Uten den nødvendige tillit vil det bli vanskelig å formidle budskapet om at teknologi har strategisk betydning, og at it kan fremme konkurranseevnen til bedriften.

Andersen mener it-organisasjoner kan deles inn i tre kategorier. Den første gruppen er i et klart flertall, nemlig de som sier: "Fortel oss hva vi skal gjøre - så gjør vi det".  

-- Neste steg er de som stiller seg spørsmålet om hvordan de sammen med forretningsenhetene kan bli flinkere til å bruke it, sier Espen Andersen.

Veidekke har en slik it-avdeling. Lise Leirvik Gård som er it-sjef i selslapet, forteller om jevnlige møter med resten av selskapet.

-- Vi har etablert et it-styre. Her sitter vi sammen med lederne for forretningsenhetene, sier Leirvik Gård og forteller at det viktigste med slike møter er å kunne komme med innspill om hvordan bedriften kan bli mer konkurransedyktig med teknologi - samtidig som brukerne forklarer sine behov.

-- Vi opplever et modent syn på it. Vi har en organisasjon som ser mulighetene og ikke bare kostnadene. Møtene spiller nok en viktig rolle for denne holdningen, sier Leirvik Gård.

Tap av seierens gap

Ifølge Andersen er det bare noen få selskapet som er i det tredje stadiet - de virkelig proaktive.

-- I denne kategorien finner man de som lager verktøykassen for bedriften. De sier: "Vi har allerede laget systemet og her er hvordan dere skal bruke det". For å kunne gjøre dette må du være vanvittig god. Internasjonalt finner man selskaper som Dell, en del banker og UPS her, sier Andersen.

-- Selv om man ikke er i det tredje stadiet, bør vel it-direktøren likevel sørge for å markedsføre seg selv og egen avdeling?

-- Helt klart. Jeg har sett at it-sjefer klarer å trekke ut tap av seierens gap, for å si det på den måten. De har gjort en god jobb, men klarer ikke å formidle det. It må selvfølgelig ha møter med forretningsenhetene, men hvor strukturert informasjonsarbeidet skal være avhenger av størrelsen på selskapet, sier Andersen og fortsetter:

-- Om du har ti mann i it-avdelingen og selskapet du jobber for har 150 ansatte er det stor sjanse for at it-sjefen personlig kjenner alle mellomlederne - da er det ikke like viktig med en markedsføringsplan. Det beste tipset er at it-sjefen tar en runde og prater med folk i blant - og forteller hvilke muligheter teknologien kan gi.