Omlegging i Aetat ble it-krise for arbeidssøkere

Omlegging i Aetat ble it-krise for arbeidssøkere

Da Aetat skulle legge om sine websystemer for to uker siden, endte det med mange dagers nedetid og totalt kaos. Ikke bra sier de på høyeste hold i departementet.
Aetat skal integere web og egne saksbehandlersystemer, og automatisere tjenestene for sine brukere. Første omlegging medførte imidlertid det totale kaos i form av mange dagers nedetid for tjenesten, og kaoset i etterkant ble langt større enn ledelsen hadde forutsatt.

100.00 arbeidsløse hadde ikke tilgang til informasjon om ledige jobber i 3-4 dager. Tjenesten for innlevering av meldekort var nede i over et døgn, og det var umulig å registrere ledige jobber for arbeidsgivere.

Aetats netttjenste er i dag det sentrale møtepunkt mellom arbeidsløse og arbeidstakere, og det tok nesten to uker før Aetat kunne hevde at alle problemer er løst.

-- Hadde dere regnet med nedetid?

-- Nei. Når det er sagt, er det jo ikke uvanlig at det oppstår problemer rundt så store omlegginger som det her er snakk om, påpeker it-sjef i Arbeidsdirektoratet, Trond Ingebretsen som forteller om enormt stor pågang på Aetats nettsider den siste uken etter omleggingen.

-- Vi hadde testet sidene for oppslag opp mot 1,2 millioner sideoppslag daglig. På det meste nå har vi vært oppe i 1,4 millioner daglig. Ytelsesproblemer har vært en av flere utfordringer etter omleggingen.

Men nå er mer og bedre maskinvare på plass, og Ingebretsen regner også med at aktiviteten på sidene vil roe seg noe ned.

Beskjeden kritikk

Statssekretær

Eirik Lae Solberg er rimelig beskjeden i sin kritikk av aetats kriseomlegging. -- Hva slags krav til oppetid og pålitelighet bør en kunne stille til statlige/offentlige nett-tjenester av denne størrelsen?

-- Brukerne av offentlige tjenester skal få den service de trenger eller har krav på gjennom en eller flere kanaler (interenett, telefon, e-post eller oppmøte). Det er uheldig at Aetats omlegging har medført at løsningen ikke har vært så stabil som brukerne bør kunne forvente.

-- Hadde en nettbank hatt problemer så lenge hadde det vært ramaskrik i alle medier for lengst. Er det riktig å kreve samme pålitelighet av offentlige nettjenester som til eksempelvis nettbanker?

-- Det er ikke bra når en sentral nettaktør som Aetat har problemer over så mange dager. Samtidig er det viktig at offentlige virksomheter er i stand til og våger å ta i bruk avansert teknologi som på lengre sikt vil bedre tilbudet til brukerne vesentlig. Som for private virksomheter kan omlegginger føre til noe ustablitet i en innføringsfase. Det må også understrekes at det var ingen som ikke mottok ytelser eller ikke fikk betalt regninger i perioden på grunn av dette.

-- Vil departementet følge opp saken på noen måte?

-- Vi er informert om at dette er et ekstraordinært tilfelle og ser derfor ingen grunn til å følge opp saken på andre måter på dette tidspunkt.

Hvem gjorde feil?

It-sjef i Aetat er ikke rede for å plassere skyld for problemene ennå, og vil hverken henge ut leverandør Bekk eller intern stab.

-- Akkurat nå har vi hendene fulle med å løse de problemer som har oppstått. Dette er ikke tiden for å fordele skyld, vårt eneste fokus er å få ting til å fungere. I etterkant er det klart at vi vil ha en gjennomgang for å analysere hvor feilene oppstod, sier Ingebretsen.

Ingebretsen understreker at Aetat selv ikke er fornøyd med det plunder og heft brukerne deres har opplevd de siste ukene, og heller ikke med at det ble så lang nedetid på tjenesten.

-- Vi synes det var meget beklagelig at vi måtte ta ned tjenestene i tre dager. Det var imidlertid viktig for oss å være helt sikre på at vi ikke la ut en versjon som hadde kjente feil. I og med at Aetats tjenester kan nås via andre kanaler enn internett, og at meldekorttjenesten på internett var oppe, mente vi det var fornuftig og kostnadseffektivt å bruke de dagene på feilsøking og feilretting.

Ikke informasjon

I dag er tilsynelatende Aetats sider i drift som vanlig. Etaten selv har valgt å ikke legge ut informasjon om hva som har skjedd og hvorfor man har opplevd problemer. Ingebretsen er likevel fornøyd med hvordan brukerne er informert om situasjonen.

-- Brukerne fikk informasjon på forsiden på aetat.no om når sidene kom opp igjen, og at de fortsatt kunne sende meldekort på internett. Brukerne fikk også informasjon ved å henvende seg pr telefon eller e-post til Aetat servicesenter som er brukerstøtte for aetat.no. Åpningstidene til brukerstøtte er utvidet som følge av stor pågang fra etatens brukere. Nå som sidene er oppe får både arbeidssøkere og arbeidsgivere informasjon om hva som er endret på sidene via linker fra forsiden, forteller Ingebretsen..