Once more  - with feeling!

Once more - with feeling!

Novell forsøker for andre gang å bryte Microsofts hegemoni på skrivebordene, nå med Linux og åpen-kildekode. Vil de lykkes bedre denne gang?
De prøvde seg første gang for ti år siden. Da var Microsoft ikke så enerådende som i dag, men de var godt på vei. Det Novell gjorde var å kjøpe rettighetene til operativsystemet DR DOS og tekstbehandlingspakken som en gang var markedsleder verden over, WordPerfect. Med disse to skulle Novell tukte Windows og Office. Akkogve, de oppdaget at kundene ikke var ute etter et alternativ, de var tvertimot i gang med å felle trær i variantskogen og samle seg rundt ett system. WordPerfect var et hår i suppa som man måtte kvitte seg med. Novells forsøk ble kortvarig og det holdt på å knekke den engang så lysende stjernen.

Nå prøver de seg igjen. De har kjøpt både en dominerende produsent av kommersielt tilgjengelige Linux-pakker, SuSe og et programfirma som leverer administrasjonsverktøy i åpen-kildekode sfæren, Ximian. Begge hadde kompetente utviklingsmiljøer som har styrket Novell. SuSes og Ximians bidrag blir fusjonert i ett produkt - Novell Linux Desktop. Novell legger de fritt tilgjengelige officepakkene OpenOffice eller StarOffice oppå, pluss egne programmer som ZENworks.

Utgangspunktet er bedre denne gang. Åpen-kildekode seiler i medvind. Istedenfor å starte en bevegelse, forsøker Novell å kaste seg på noe som allerede er godt i siget. De har tre hovedelementene for en fornuftig PC-strategi: operativsystem, officepakke og verktøy for å styre PC-parken. Dessuten er Novell ikke så ambisiøs som forrige gang. De angriper ikke alle typer PC-brukere samtidig, bare dem som gjør rutineoppgaver på et avgrenset område. Kunnskapsarbeidere får komme siden.

Novell innser at store kunder vil se bevis på at konseptet faktisk vil virke i praksis. Hittil har det vært mye snakk, veldig mye snakk, men bare noen få store, politikkfunderte avgjørelser som ennå ikke er rullet ut. Vel, Novell har bestemt seg for at selskapet selv skal være den referanse som de trenger. De planlegger å flytte hele organisasjonen sin til OpenOffice og halvparten av de ansatte skal skifte til Linux-PCer i år, resten neste år. Novell planlegger å bruke filformatet til OpenOffice internt, så man blir kvitt Microsoft Office også der. PDF skal brukes der dokumenter deles eksternt. Om dette vil overbevise verden, er vel tvilsomt, men beslutningen er interessant. Frem mot sommeren neste år vil vi kunne bedømme forsøket, men noe kan vi si allerede nå.

Novells største utfordring er kompatibilitet med Microsoft Office. Dette er ikke enkelt fordi Microsofts filformater er proprietære. Åpen-kildekode-bevegelsen har gjort fremskritt, men det er et stykke igjen før StarOffice eller OpenOffice kan leve effektivt side om side med Microsoft Office i kunnskapsmiljøer. Funksjonaliteten er god nok for mange, men slett ikke for alle brukere. Og kundene liker ikke tanken på å mikse. Da må de til å kategorisere brukere (hvem skal få hva) og det kan bli mye pes rundt filutveksling. Dessuten får Microsoft Office nye funksjoner hele tiden (som XML og collaboration i Office 2003), men disse vil ikke kunne brukes av alle, bare av Office-brukerne.

Det finnes et annet argument som kanskje er enda viktigere enn kompatibilitet. Det er innovasjon. Skal avanserte og kunnskapsrike brukere av Office føle seg tiltrukket av en annen produktpakke, må den inneholde noe nytt. Ekte nyheter. Dette er Akhilleshælen i Novells planer og innimellom i hele åpen-kildekode bevegelsen: Har de noe nytt å presentere eller er produktene bare billigere kopier av det som er kjent fra før? 8Ned med Microsoft-monopolet!8er greit nok, men det skal mer til.

nn Novell forstår bedre enn forrige gang markedet de angriper. De innser at de ikke alene kan frelse verden. Men etter Gartners mening nærmer Linux på skrivebordene seg nå 8toppen av oppblåste forventninger8. Propagandaen er øredøvende, spesielt i og overfor offentlig sektor. Vanskene vil komme når store kunder som innfører Linux-PCer begynner å leve med sitt valg. Gartner anbefaler inntil videre STOOOR forsiktighet.

hidas@online.no