Ønsker kulturprosjekter

Gode, kulturelle nettprosjekter - og nettbaserte kulturprosjekter - er målet for prosjektstøtten fra Kulturnett Noreg, som er utlyst for 2003.

Søknasfristen er 20. mai, melder kulturnett.no. Siden 1998 er omtrent 7 millioner kroner delt ut i kulturnettstøtte til gode nettprosjekt på kulturfeltet.

Utlyserne presiserer at man ønsker å få gode nettprosjektsøknader fra hele kulturfeltet og fra alle typer aktører.

Mer informasjon finner du på:

http://www.abm-utvikling.no/