Ønsker lavere toll på netthandel

Ønsker lavere toll på netthandel

Den rød-grønne alliansen vil sette opp tollgrensen på nett til 1000 kroner.

Skal du handle på nett fra butikker i utlandet, må du i dag betale toll for varer som koster mer enn 200 kroner. Det betyr at små beløp over 200 kroner medfører byråkrati og masse ektra kostnader.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier klart at de ønsker å heve tollfrigrensa til 1000 kroner, mens SV nøyer seg med å si at de er positive til å heve den - uten å ville tallfeste beløpet.

Svarene kommer frem i en spørreiundersøkelse som DB.no har gjennomført. Avisa har snakket med alle partier om tollgrensen.

Høyre imot

Ifølge svarene er det en rød-grønn regjering som kan tenke seg å løfte grensen for tollfritt internetthandel oppover, mens både Høyre og KrF er imot.

Les hele saken på Dagbladets websider.