Ønsker lov mot kopibeskyttelse

En britisk konsumentorganisasjon vil lovfeste retten til å benytte digitalt innehold.

En britisk uavhengige internettgruppering kalt APIG (All Party Internet Group) startet i november å kartlegge underholdningsindustriens bruk av Digital Rights Management (DRM) for å beskytte åndsverk mot piratkopiering.  

 

APIG får nå støtte av den britiske konsumentorganisasjonen National Consumer Council (NCC), som ønsker at det innføres regler rundt bruken av DRM for å beskytte konsumentenes interesser.

 

I sin henvendelse til APIG hevder NCC at de stiller seg tvilende til om underholdningsbransjen på egenhånd kan ivareta kundenes interesser. Som et stjerneeksempel vises det til Sony BMG sitt forsøk på å innføre DRM som et root-kit.

 

Begrenser bruksområdene

 

NCC vil at et uavhengig organ utarbeider en standard for hvordan DRM-teknologien skal benyttes, og åpner for at produsenter som ikke følger disse retningslinjene kan straffes med bøter.

 

NCC ønsker videre at underholdningsindustrien kun skal få lov til å straffeforfølge konsumenter som bryter en godkjent DRM-beskyttelse.

 

Jill Johnstone fra NCC konstanterer ovenfor IDGs nyhetstjeneste at dagens DRM-beskyttelse utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko for konsumentene og at det begrenser bruken av innhold som er kjøpt på lovlig vis.

 

Eksempelvis er det i dag vanskelig å spille av filmer man har kjøpt i utlandet eller mikse sine egne versjoner av innholdet til privat bruk.

 

Les også: Kopisperre kan ramme artister.