Ønsker nettskystandard

Ønsker nettskystandard

Apache mener å ha funnet frem til et enhetlig grensesnitt som kan benyttes med mer enn 20 cloud-tjenester, inkludert IBM og Amazon.

Med et kraftig økende antall nettskytjenester kommer også behovet for standardisering. Det er dette Apache ønsker å gjøre noe med ved å utvikle et felles grensesnitt som skal kunne håndtere et 20-talls nettskytjenester, blant annet fra leverandører som IBM og Amazon.

Leverandør-nøytral

Libcloud er navnet Apache benytter for å markedsføre det selskapet hevder er en leverandør-nøytral standard tilpasset nettskytjenester.

Libcloud-grensesnittet består ifølge IDG News av et bibliotek som dekker et stort utvalg av anvendelsesområder, blant annet laringstjenester. Hensikten er at utviklerne skal kunne benytte seg av biblioteket istedet for å kode den enkelte nettskytjenesten individuelt.

Ved å benytte seg av et standardisert bibliotek, skal et program kunne bytte til en annen nettskyleverandør uten å måtte gjøre endringer i den underliggende koden. Biblioteket skal også gjøre det enklere å ta i bruk backuptjenester dersom primærtjenesten av ulike årsaker går offline.