Ønsker seg en ny superdirektør for it

Ønsker seg en ny superdirektør for it

Universitetet i Oslo bør ha en superdirektør som får ansvaret for alle felles datatjenester, foreslår it-direktør Arne Laukholm.

- Det er nødvendig å løfte ansvaret for å kartlegge behovet for it-tjenester og administrasjonen av dem opp til universitetsdirektørnivået, mener it-direktør Arne Laukholm ved Universitetet i Oslo.

En ny superdirektør direkte underlagt universitetsdirektøren skal få ansvaret for forvaltningen av alle de felles datatjenestene på UiO fra 1. juli.

Det foreslår it-direktøren i et notat til universitetsdirektør Hanne Harlem, skriver Uniforum.

Bedre samordning

It-direktøren skal i fremtiden ha ansvaret for it-ressurser til undervisning, forskning og ordinær drift på UiO, og i tillegg ha driftsansvaret for nasjonale it-system som Samordna Opptak, Frida og Felles studentsystem.

En ny superdirektør, eller it-forvalter, skal ha ansvaret for planlegging, implementering og for samspillet mellom arbeidsprosessene og nye informasjonssystem.

- It-forvalteren skal ha ansvaret for alle bestillinger innenfor disse områdene. Tjenestene vil bli kjøp som nå, men med bedre samordning og bedre kapasitet på kjøpersiden, sier Laukholm til Uniforum.

Må delta i konkurransen

Laukholm mener at man i dag ikke er flinke nok til å se de forskjellige datasystemene i sammenheng.

Han avviser at den nye superdirektøren vil komme på kollisjonskurs med it-direktøren.

- It-direktøren vil ha sine fastspikrede ansvarsområder. I siste instans er det Universitetsstyret som skal peke ut ansvarsområdene for hver av disse stillingene, sier han.

I dag får Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) inn 60 millioner kroner fra eksterne oppdrag og 100 millioner kroner fra UiO

- I årene fremover må USIT i enda sterkere grad enn i dag delta i konkurransen med private om tilbud på datatjenester ved UiO. Derfor blir det viktig å både ha it-direktør og it-forvalter, sier Laukholm.

Les hele saken hos Uniforum