Opera-eiere soper inn 120 millioner

Opera-eiere soper inn 120 millioner

Opera-aksjonærer selger aksjer for opptil 120 millioner kroner. Flertallet av dagens eiere er ansatte.
Teknologiselskapet Opera vil bli børsnotert den 11. mars i år. Før den tid vil dagens aksjonærer selge aksjer for mellom 95 og 120 millioner kroner. Gründerne og de ansatte vil få en stor del av disse pengene.

Idag er 60 prosent av selskapet er eid av de ansatte. Største eierandel har administrerende direktør Jon von Tetzchner og Geir Ivarsøy. De er gründere av selskapet og sitter på henholdsvis 23 og 24 prosent av aksjene hver.

Totalt vil dagens eiere selge 11.844.900 aksjer. Det tilsvarer 14 prosent av totalt antall aksjer i selskapet.

Selger von Tetzchener 14 prosent av sin aksjebeholdning vil han kunne putte mellom 22 og 27 millioner kroner i banken.

Samtidig vil selskapet utstede mellom 12,5 og 16,1 millioner nye aksjer. Det er ventet at prisen for disse aksjene vil ligge mellom åtte og ti kroner. I så fall vil Opera hente inn mellom 100 og 160 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen.

Den totale markedsverdien på selskapet vil bli mellom 800 millioner og en milliard kroner.

Tegningsperioden for kjøp av disse aksjene starter i dag, torsdag 26. februar og avsluttet onsdag 10. mars.

Selskapet regner å bli tatt opp til notering for første gang torsdag 11. mars i år.

Meglerhusene Sundal Collier og Enskilda Securities er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med emisjonen og børsnotering.