Opera håver inn

Opera håver inn

Opera Software har blitt svært god butikk, langt bedre enn for ett år siden. Selskapet doblet nesten driftsresultatet i fjerde kvartal.

Programvarehuset Opera har presentert sine tall for fjerde kvartal i dag. Disse viser samlede driftsinntekter på 253,14 millioner kroner på kvartalsbasis og 897,5 millioner kroner på årsbasis. Det betyr at Opera økte salget med 31 prosent på kvartalsbasis i fjor, mens omsetningen på årsbasis økte med 30 prosent.

Solid drift

Det ordinære driftsresultatet steg til 63,8 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 29,11 millioner kroner på samme tidspunkt ett år tidligere. På årsbasis satt selskapet igjen med et overskudd på 205,8 millioner kroner på driften, mot 68,9 millioner kroner ett år tidligere.

Resultat før skatt steg til 65,6 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 13,4 millioner kroner i samme periode året før. Bunnlinjen før skatt på årsbasis viste et overskudd på 210 millioner kroner, opp fra 47 millioner kroner året før.

Mer igjen på bunn

Periodens resultat ble dermed et overskudd på 40,3 millioner kroner, mot negative 564.000 kroner i samme periode året før. Årsresultatet ble et overskudd på 141,9 millioner kroner, godt over 2010-resultatet på 23,1 millioner kroner.

Operas aksjonærer sitter dermed igjen med en netto fortjeneste på sine aksjer, rettere sagt med 34 øre per aksje.