Opera sluker to selskaper

Opera sluker to selskaper

Opera Software overtar samtlige aksjer i selskapene Mobile Theory og 4th Screen Advertising.

Det norske programvareselskapet Opera Software kjøper selskapene Mobile Theory Inc. og 4th Screen Advertising Ltd.

Opera opplyser ikke om vederlaget for oppkjøpene.

Oppkjøpene er blant annet ment å styrke Operas løsninger rettet mot mobile plattformer, samt mot annonsører i viktige og strategiske markeder som USA og Europa.

Mobile Theory er basert i San Fransico og tilbyr mobil annonsering til et hurtigvoksende marked. Selskapet driver lønnsomt, og sysselsetter per dags dato 16 mennesker. 4th Screen Advertising er med sine 30 ansatte basert i London.