Opera vant Samsung på tv

Opera vant Samsung på tv

Blu-ray-spillere fra it-giganten får tv-app-butikk fra Norge.

App-butikk for tv-apparatene henger sammen med smart-tv-skiftet. Men også andre enheter rundt husguden skal bli smartere.

Blu-ray-spillere er neste enhet som blir smartere. Av mange er Blu-ray ansett som den siste generasjonen av optiske plateavspillere før alt går over til datanettene. Med smarte grensesnitt og tv-app-store kan de også bli bedre verter for tv-kikking fra nett.

Vektsområde for Opera

Opera har drevet aktiv utvikling av slike løsninger og Samsung er den tiende produsenten av dingser som velger selskapet.

App-ene i en slik butikk gir muligheter for å lage app-er ikke bare koplet til en tv-kanal. Alle som har innhold som egner seg å presenteres på tv-skjermer kan dermed utvikle app-er og få dem publisert til smarte enheter.

Det skal være enkelt å lage slike app-er, hevder Opera i en pressemelding.

En-knapp app

For den som har video eller lydinnhold skal det holde å bruke tjenestene til videodelingstjenesten Dailymotion. Her kan leverandører kunne trykke på en knapp, og i løpet av minutter få ut en app laget i HTML 5-kode, klar for publisering.

Denne tjenesten skal være gratis.

- Med Samsung Blu-ray-spillere i folden har vi økt rekkevidden for alle våre partnere som leverer innhold og for den som vil nå millioner av konsumenter via tv-skjermen, sier Aneesh Rajaram, sjef for TV og enheter i Opera Software.

Det er spillerne i Samsung Blu-ray-player Series 5 og Samsung Home Theater System Series 5 som får Opera som standard fra 2014. I tillegg vil noen av Series 4-modellene få denne støtten.