Opp med timeprisene

Opp med timeprisene

DND: Tjen dobbelt så mye på færre konsulenter.

Av Rolf Nævra, daglig leder, Magellan Consulting og styreleder i Faggruppen HR og Organisasjonsutvikling

Er du leder for et konsulentselskap? Ok, her er mine råd:

  • Si opp halvparten av konsulentene.
  • Behold de aller beste.
  • Doble timeprisen.
  • Fakturer like mye som før.
  • Gi konsulentene en skikkelig lønnsøkning, kanskje 50 %.
  • Tjen dobbelt så mye på bunnlinjen.

Vel, det er satt litt på spissen. Men noe må du jo gjøre med situasjonen?

Hvorfor? For en tid siden var det en reportasje i Finansavisen hvor overskriften var «Fallende konsulentpriser». Riktignok var det flere ledere i norske konsulentselskap som kunne skryte av at de fikk til en økning i timeprisene. Ha! Det tror vi mye på!

Sannheten, i alle fall det store bildet, er at timeprisene i IT- og konsulentbransjen har stått mer eller mindre stille i svært mange år, kanskje i femten år eller mer. Det har sikkert svingt litt opp og ned i disse årene, men sammenliknet med pris- og lønnsveksten i samfunnet for øvrig, har IT-konsulentselskapenes timepriser knapt nok økt.

Det kan være flere årsaker til dette. Jeg har ikke svarene, det blir i så fall litt spekulasjon. Det kan henge sammen med økt konkurranse om store kontrakter, mer profesjonelle innkjøpere på kundesiden og frykt hos selskapene for å tape ramme-avtaler. Det kan også hende at selskapene har hatt for mye fokus på vekst i forhold til kvalitet og timepriser. Kanskje årsakene henger sammen, for eksempel kunder som legger stor vekt på pris, og har mindre fokus på kvalitet, og konsulentselskap som forsøker å tilpasse seg denne situasjonen. Men det endrer uansett ikke faktum:

Timeprisene har gått ned målt i realverdi.

Samtidig har konsulentene fått økt lønn. Neppe så mye som mange fortjener, men likevel. Hvordan har selskapene klart dette? Hvordan har de overlevd?

Selskapene har kuttet kostnader. Det har trolig blitt kuttet i stabsfunksjoner, som betyr færre medarbeidere i HR, økonomi, marketing, support og drift. Og jeg vil tro at det er færre mellomledere (avdelingsledere, teamledere osv) enn for noen år siden. Alle skal ut og fakturere.

Og selv om konsulentene har fått lønnsøkning, har de nok sakket akterut sammenliknet med andre grupper i samfunnet. Det er ikke lenger slik at du kan tredoble lønnen ved å gå over i konsulentbransjen. Hvis utviklingen får fortsette, blir det stadig vanskeligere å rekruttere dyktige kandidater til konsulentselskapene. Og konsulentselskapene er avhengig av å ha svært gode folk, det er de dyktige konsulentene som er fundamentet for hele næringen. Hele bransjens «raison d’etre», for å si det litt fint.

Jeg intervjuet for en tid siden en erfaren kar som både har jobbet i konsulentbransjen og i andre bransjer. Han har svært god konsulentprofil, og jeg spurte ham om han kunne tenke seg å bli konsulent igjen.

- Nei du, det ser jeg i så fall på som en nødløsning, hvis det ikke åpner seg andre muligheter, svarte han.

Vel, slik kan vi ikke ha det. På sikt vil det også gå ut over kundene og kjøperne av konsulenttjenester. Det er på tide at noen tar tak for å snu denne utviklingen.

Så, les innledningen på nytt, vær så snill. Kanskje du har andre forslag?