Oppfordrer til mer it i norsk næringsliv

Oppfordrer til mer it i norsk næringsliv

Moderniseringsminister Morten Meyer vil trekke mer informasjonsteknologi inn i arbeidslivet. Full fokus på digital utvikling bør være fremste prioritet, mener OECD.
-- Å åpne for ytterligere digitalisering av alle offentlige kanaler, vil ikke bare øke effektiviteten blant offentlig ansatte. Den vil også skape en enklere og bedre hverdag for norske innbyggere, sier Graham Vickery i OECD.

Sparker igang utviklingen

Det samsvarer bra med visjonene i moderniseringspolitikken til Morten Meyer. Han var blant flere interesserte lyttere da informasjonsteknologiens talsmann i OECD (organisasjonen for økonomiske samarbeid og utvikling), direktør Graham Vickery, presenterte siste OECD-rapport for hvordan Norge bør legge opp it-strategien framover.

--Norge ligger langt fram innen teknologi på verdensbasis og gjør stadige framskritt. Men bredden i norsk industri kan bli bredere i den grad det iverksettes flere tiltak i forhold til blant annet utdanning, forskning, utvikling av nye metoder og tilegning av ytterligere it-kunnskap, mener Vickery.

Digitalisere offentlige kanaler

Nå oppfordrer han først og fremst norsk næringsliv til å fokusere på metoder som skal gjøre hverdagen enklere, både i offentlig og privat sektor. Ti råd er oppført på den teknologiske agendaen utarbeidet av OECD. Første steg på it-veien, mener han bør være full fokus på den digitale utvikling.

-- Ytterligere digitalisering vil skape lettere tilgjengelighet til offentlige kanaler og sørge for økt effektivitet, også i privat sektor. Videre bør oppgraderte, lett tilgjengelige og billige it-løsninger som retter seg mot små og mellomstore bedrifter inngå i utviklingen. Det bør også legges mer innsats i å effektivisere den forbrukerorienterte tjenestesektoren, sier Vickery.

Prioritert område

-- Å ta et tak for forskning og utvikling innen informasjonsteknologien i norsk næringsliv, er blant moderniseringspolitikkens prioriterte områder. OECD-rapporten og Vickery fremmer gode tips som er svært interessante i den videre it-utvikling mot en forenkling av hverdagen til den norske borger. Nå gjelder det bare å få de ut i handling, sier Meyer.