Oppgraderer Clariion

Oppgraderer Clariion

For halvannet år siden modulariserte EMC sitt lagringssystem for typisk norske kunder. Nå fornyes lagringssystemet.
Clariion har i mange år vært EMCs tilbud for små og mellomstore virksomheters lagringsbehov. EMC kjøpte it-produsenten Data General ene og alene for å anskaffe seg Clariion.

Dell har inngått et samarbeid med EMC hvor Dell produserer og videreselger Clariion som sitt eget lagringssystem. Ved å modularisere Clariion i modellgruppene CX200, CX400 og CX600 startet EMC en trend hvor overgangen fra den ene til den andre skjer ved å bytte kontrollenhet.

CX300, CX500 og CX700 erstatter CX200, CX400 og CX600. Den største forskjellen er oppgradering av kontrollenheten. Kontrollenheten er basert på en tjenestemaskin med Intel prosessor. I den minste er det to prosessorer, i de to største er det fire.

Konsekvensen er evnen til å støtte flere platelagre og dermed overføre mer data til tjenestemaskiner. Mot platelagrene benyttes det to lagringssløyfer i CX300, fire i CX500 og åtte i CX700.

Betaler for vekst

Mens de store lagringssystemene er konstruert ut fra behov om å erstatte mange terabyte med data ved oppgradering, er Clariion laget ut fra en filosofi om å utvide og dermed betale i takt med veksten.

Dermed kan kundene starte med CX300 og vokse til CX700. Det gir en utvidelsesmulighet fra fem til 240 platelagre med en maksimalkapasitet på 58, 44 TB.

Clariion bruker to forskjellige typer platelagre. For høy ytelse benyttes platelagre på 36 eller 73 GB med 15.000 omdreininger per minutt. Et rimeligere tilbud er 73 eller 146 GB med 10.000 omdreininger. Alle disse benytter Fibre Channel som grensesnitt med 2 Gbit per sekund overføring.

Alternativt benyttes rimelige platelagre på 250 GB med ATA. Hensikten er å bruke begge platelageralternativene i det samme kabinettet, Fibre Channel for kritiske data og ATA for arkivering.

Typisk benyttes en hylle som tilsvarer 15 platelagre med Fibre Channel og resten med ATA. Det gir det minste CX300 en maksimalkapasitet på 13,440 TB, nok for mange mellomstore virksomheter. Det er en dobling av kapasiteten i forhold til CX200 og HPs konkurrent MSA1000.

Dells priser er betydelig levere enn EMCs listepriser. CX700 starter på 1 million kroner ifølge EMC, hos Dell er prisen 825.000 kroner. Tilsvarende starter CX300 på 140.000 kroner og CX500 på 350.000 kroner.