Oppgraderer e-handel for to millioner kroner

WebOn har inngått en avtale med datadistributøren SMG om leveranse av en e-handelsløsning. Avtalen har en verdi på mer enn to millioner kroner.

Det er den største kontrakten WebOn har signert hittil i år. Avtalen innebærer at WebOn skal levere en helt ny teknisk plattform for netthandelsløsningen til SMG. Leveransen er basert på e-handelsprogramvare fra WebOn, implementering av løsningen samt integrering mot SMGs økonomi- og administrasjonssystem SAP, ifølge en melding fra selskapet.

Totalt selger SMG tele- og dataprodukter til norske forhandlere for over 2 milliarder kroner hvert år. Hele 28 prosent av denne omsetningen går over internett og gjør nettbutikken til SMG til en av Norges største.

Store forventninger

- Vårt mål er å ha det mest effektive internettløsningen i bransjen. Med vårt salgsvolum på internett, stiller dette store krav til e-handelsløsningen. Vi har store forventninger til den nye løsningen fra WebOn, sier markedssjef Claus Vidum i SMG, som også har forretningsansvaret for web.

- Vi har hatt et samarbeid med SMG siden 2000 og er stolt av at SMG fortsatt foretrekker våre løsninger. Dette tar vi som et signal om at vi har den fremste kompetansen og produktene på e-handel i Norge, sier administrerende direktør Einar Augedal i WebOn.