SAMARBEID: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet har jobbet tett med Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Telenor og Telia for å finne ut hvilken fremtidsrettet teknologi som vil være tilstrekkelig i Follobanetunnelen. (Foto: Sam

SAMARBEID: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet har jobbet tett med Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Telenor og Telia for å finne ut hvilken fremtidsrettet teknologi som vil være tilstrekkelig i Follobanetunnelen. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Oppgraderer tognettet for bedre effektivitet

Samferdselsdepartementet har bestilt en oppgradert løsning for mobildekning i Follobanetunnelen.

Follobanen er det største samferdselsprosjektet i Norge, og får landets hittil lengste jernbanetunnel (20 km). Tunnelens lengde og den eksplosive veksten i bruk av mobiltjenester blant de reisende indikerer at den hittil planlagte løsningen med én strålekabel vil være utdatert ved åpningstidspunktet i 2021. Samferdselsdepartementet har derfor jobbet tett med Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Telenor og Telia for å finne ut hvilken fremtidsrettet teknologi som vil være tilstrekkelig i togtunnelen.

- God nettilgang på tog gjør at de reisende kan utnytte reisetiden mer effektivt. Dette kan gjøre tog til et foretrukket transportmiddel. Derfor bestiller vi nå, i samarbeid med Telenor og Telia, en oppgradert løsning for mobildekning i Follobanetunnelen. I tillegg skal staten intensivere arbeidet med utskifting av utstyr i togsettene for å sikre de reisende bedre mobilsignaler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen.no.

Enige

Alle partene er nå enige om at den beste og mest fremtidsrettede løsningen vil være en såkalt 4x4 MIMO - en nettløsning med totalt 5 antennekabler (en til interne systemer, fire til kommersiell radiokommunikasjon). Etter det Bane NOR kjenner til er det ikke installert en så kraftig nettløsning i noen togtunnel i verden.

For å finansiere en slik løsning forplikter Telenor og Telia seg til å dekke 50 millioner kroner hver av investeringskostnadene ved oppgraderingen. Totalkostnaden for 4x4 MIMO er beregnet til om lag 380 millioner kroner som betyr at statens andel er 280 millioner kroner, heter det i meldigen.

Sterkt økende databruk og erfaringer fra dette prosjektet gjør at fremtidige jernbanetunneler vil planlegges med løsninger som legger til rette for god nettdekning i fremtiden, avhengig av tunnelenes lengde, kapasitet og beliggenhet. NSBs undersøkelser per juli 2017 viser at over 85 % av pendlerne mener internett om bord er viktig, mens kun 40 prosent av pendlerne er fornøyd med opplevd dekning. 

For kundene

- Telenor vil alltid å sørge for at våre kunder har best mulig dekning med god kapasitet og kvalitet, så de kan bruke mobil og PC når de reiser, akkurat slik de ønsker. Det gjelder 4G nå, og mot 5G i årene som kommer. Dette blir Norges mest trafikkerte togstrekning, og derfor trår vi til for å sikre at reisende skal ha tilgang til et supert nett nå, som også vil holde seg fremtiden, med stadig økt databruk og nye måter å bruke mobilen på, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen, i meldingen.

Abraham Foss, som er administrerende direktør i Telia Norge forteller at de investerer i fremtiden for å gi kundene en fantastisk brukeropplevelse når Follobanen står klar.

--Alle i Norge har i dag en smarttelefon som de liker å surfe med, høre på musikk eller jobbe når de kjører kollektivt, sier han, og forteller videre at løsningen som er valgt legger til rette for at dette vil bli Norges beste surfestrekning for kollektivtransport, og at det legges til rette for fremtidige krav til kapasitet, hastighet og utbygging av 5G.

Koordinert innsats

Samferdselsministeren understreker at Samferdselsdepartementet sammen med tilbyderne vil jobbe videre for bedre tilgang til mobiltjenester langs jernbanen for å utvikle toget som et enda mer attraktivt transportmiddel i framtiden.

- Oppgraderingen av anlegget i Follobanetunnelen er et eksempel på hvor god og konstruktiv dialogen mellom myndighetene og mobiloperatørene er, sier samferdselsministeren.

I forbindelse med valg av nettdekningsløsning på Follobanen og diskusjoner rundt Østfoldbanen har mobiltilbyderne, jernbaneaktørene og Samferdselsdepartementet avtalt å revidere en samarbeidsavtale som ble inngått i 2015.

Som grunnlag for avtalen har samferdselsministeren bedt Jernbanedirektoratet om å lage en plan for bedre nettdekning, som vil avstemmes med mobiltilbydernes planer. Samferdselsdepartementets ønsker at Jernbanedirektoratet i arbeidet med handlingsprogrammet for jernbanen skal prioritere bedre nettdekning i overenstemmelse med den planen som utvikles, heter det i meldigen.