Acento blir tysk

Acento blir tysk

CHG-Meridian ekspanderer til Norden gjennom oppkjøp av Acento-konsernet.

Teknologiforvalter CHG-Meridian har kjøpt Acento-konsernet, finans- og tjenesteleverandør på it, industri og medisinsk teknologi i det nordiske markedet.

Selskapet har kjøpt samtlige aksjer i Acento og oppnår dermed markedstilgang til Norge, Sverige, Danmark og Finland. Acento forvalter nemlig teknologiske kundeinvesteringer med en samlet verdi på over 1,3 milliarder kroner i de fire nordiske landene.

- Med dette kjøpet fortsetter vi den internasjonale ekspansjonskursen vår på et gunstig tidspunkt. Det nordiske markedet har stort potensial for oss. Vi åpner dermed for nye vekstimpulser med kunder som opererer internasjonalt, og kunder som vi i fremtiden vil tilby rådgivning i Norden, sier styreleder Jürgen Mossakowski i CHG-Meridian en pressemelding.

Acento blir innlemmet i CHG-Meridian-konsernet, og skal som «Northern Europe»-region bidra til videre vekst for selskapet.

Tidligere aksjonærer og ledelsen i Acento, samt de rundt 50 ansatte til fortsette i sine stillinger etter overtakelsen.

CHG-Meridian har hovedkvarter i Weingarten og forvalter en portefølje på omlag 28,6 milliarder kroner for over 8.000 kunder i Europa og Amerika.