Also kjøper skybedrift

Also kjøper skybedrift

Satser på skytjenester med oppkjøp av finske Nervogrid.

Also Group har kjøpt den finske skyleverandøren Nervogrid for en ikke-oppgitt pris. Selskapet spesialiserer seg på automatisering og styring av private, offentlige og hybride skytransaksjoner.

Med oppkjøpet skifter selskapet også navn fra Nervogrid til Also Cloud.

- Med oppkjøpet, ønsker Also å styrke sin kompetanse innen cloud-tjenester, samt å sørge for en videreutvikling av dette forretningsområdet. Ved å tilby utvidede nettskytjenester, vil det for Also åpne seg nye forretningsmuligheter med uavhengige programvare -og serviceleverandører, sier Monica Aune, administrerende direktør i Also i en pressemelding.

I 2013 hadde Nervogrid en omsetning på omlag 25 millioner kroner og 30 ansatte.