Amesto ser til Sverige

Amesto ser til Sverige

Kjøper opp Generate Business AB, Sveriges største Superoffice-forhandler.

Amesto Solutions CRM AS overtar 50,1 prosent av aksjene i Generate Business Sverige AB. Oppkjøpet åpner døren til det svenske CRM-markedet og er et viktig ledd i strategien om å bli ledende på det nordiske markedet, heter det i en pressemelding.

Generate Business har i dag 11 ansatte, hvorav syv holder til i Gøteborg og fire har kontorer i Stockholm.

Oppkjøpet er det tredje på dette området og følger oppkjøp av CRM Fokus og CRM Partner i Norge.

- Generate Business er Sveriges største Superoffice-forhandler. Det gir Amesto Solutions en kickstart inn i det svenske CRM-markedet. Samtidig får våre nye kolleger fra Generate Business en organisasjon på 200 mann i ryggen og står sterkere i kampen om markedsandelene, sier Jan Erik Kaasa, konsernsjef i Amesto Solutions

Amesto Solutions organiserer CRM-satsningen i et eget virksomhetsområde inn under Amesto Solutions-paraplyen. Hensikten er å sikre at kunden får optimal arbeidsflyt gjennom verdikjeden ved å rendyrke selskapets CRM-spesialister.

- Vi har nå det største kompetansemiljøet på både Visma og SuperOffice CRM i Norden. Jeg tror bransjen er i ferd med å konsolidere. Noen få aktører vil prege utviklingen fremover, vi ønsker å være blant dem. Vi har gått hardt ut og lovet våre konkurrenter CRM-kamp i Norden. Det vi gjør nå er å sette handling bak ordene, avslutter Kaasa.

Oppkjøp Og Fusjoner