Amundsen nærmer seg kontroll

Amundsen nærmer seg kontroll

Une Amundsen kontrollerer over halvparten av Superoffice, og nærmer seg milepælen på to tredeler av aksjene.

Den 18. august la gründer og styreformann Une Amundsen frem et tilbud til aksjonærene i Superoffice om å kjøpe tilbake hele selskapet for 31 kroner per aksje, drøyt 600 millioner kroner.

LES OGSÅ: Amundsen kjøper tilbake Superoffice

Knapt tre uker senere kontrollerer nå Amundsens Superinvest 56,25 prosent av aksjene. Det er langt unna de 90 prosentene som trengs for å tvangsinnløse resten av aksjonærene og ta full kontroll over selskapet, men Amundsen er ikke bekymret for fremdriften.

- Det er bare en uke siden prospektet ble sendt ut, og først i går kom styrets vurdering. Vanligvis er det siste dagen folk selger, så dette går veien, sier han til Computerworld.

To tredeler nok

Målet med oppkjøpet er å ta selskapet av børs, og for å levere en søknad om strykning fra børsen, kreves to tredels flertall på en generalforsamling i Superoffice.

Selv om oppkjøpstilbudet forutsetter aksept fra 90 prosent av aksjonærene kan det likevel være aktuelt å gjennomføre handlene dersom mer enn 67 prosent aksepterer budet.

- Målsetningen er klar, det er å ta selskapet av børs. Om vi nøyer oss med to tredels flertall og ikke full kontroll over selskapet er for tidlig å si. Vi får vente til neste fredag med å ta opptellingen, sier Amundsen.

Tja til salg

I går ettermiddag publiserte styret i Superoffice et dokument hvor de verken ville anbefale aksjonærene å takke ja eller nei til Amundsens tilbud. Kortsiktige aksjonærer anbefales å akseptere budet, mens langsiktige aksjonærer bør vente.

- Styret anser at det på lengre sikt er et potensial for en verdistigning på Superoffice-aksjen utover nivået på budet fra Superinvest. Styret finner likevel ikke å kunne gi en klar anbefaling med hensyn til om budet bør aksepteres, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Styret har etter annonseringen av budet gjennomført en prosess for å undersøke om det finnes andre potensielle bydere på selskapet. Ingen av de aktørene som er blitt kontaktet i denne prosessen har vist noen interesse for et konkurrerende bud.

Oppkjøp Og Fusjoner