Atea kjøper Confuto Systems

Atea kjøper Confuto Systems

Betaler 20 millioner for ti ansatte i Oslo og Kristiansand.

Atea i Norge har inngått avtale om å kjøpe Confuto Systems.

Avtalt transaksjonsverdi er 20 millioner kroner.

Styrker it infrastruktur

Confuto Systems er et norsk selskap med ti medarbeidere og kontorer i Oslo og Kristiansand.

Selskapet driver spesialisert software- og servicevirksomhet innenfor infrastruktur management, som optimalisering og overvåking av infrastrukturinstallasjoner.

- Oppkjøpet av Confuto vil styrke Ateas konsulentapparat. Selskapet leverer tjenester basert på solide konsepter innen effektivisering av it infrastruktur, og har en sterk posisjon med mange store kunder innenfor dette segmentet, heter det i en melding fra selskapet.

Forventer vekst

I 2010 hadde Confuto driftsinntekter på 19,0 millioner kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 3,9 millioner. For 2011 forventes Confuto å generere driftsinntekter på 24,3 millioner og EBITDA på 4,5 millioner.

Atea har overtatt 100 prosent av aksjene fra ledelsen og nøkkelpersonell i Confuto Systems. Alle medarbeidere vil fortsette i Atea i nye stillinger for å styrke Ateas kompetanse.

Overtakelsen trer i kraft i dag.

Oppkjøp Og Fusjoner