Atea kjøper Datatech

Atea kjøper Datatech

Oppkjøpet styrker Ateas mot maritim- og offshore industrien.

Atea har inngått avtale om å kjøpe Datatech, spesialist på IT- infrastruktur løsninger til maritim - og offshore industrien i Norge. Oppkjøpet vil styrke selskapets tilbud til kunder i disse segmentene.

Atea overtar alle aksjene i selskapet, og avtalt transaksjonsverdi er 30 millioner kroner.

Datatech, med kontor i Fosnavåg utenfor Ålesund, hadde driftsinntekter på 37 millioner kroner, og en EBITDA på syv millioner kroner i 2013. Selskapet har en sterk posisjon på Nord-Vestlandet med flere, store internasjonale kunder.

Samtlige av de 16 ansatte med sin tunge industrierfaring blir med på veien videre som nye medarbeidere i Atea.

Overtakelsen fant sted 11. september 2014.

Oppkjøp Og Fusjoner