Atea kjøper Umoe Ikt

Atea kjøper Umoe Ikt

Legger 155 millioner på bordet, får 384 ansatte og fem nye distrikskontorer.

Atea AS har inngått avtale om å kjøpe Umoe Ikt AS med 384 medarbeidere og kontorer i 16 byer rundt om i landet.

Umoe Ikt tilbyr it-produkter og tjenester innen it-infrastruktur, spesielt innen områder som telefoni, Unified Communication, videokonferanse, nettverk, datasenter, outsourcing og it-drift.

Selskapet har 384 medarbeidere på kontorer i 16 byer rundt om i Norge.

Les også: Tre grunner til at Atea kjøper Umoe Ikt

I 2009 rapporterte Umoe Ikt driftsinntekter på 973 millioner kroner og et negativ driftsresultat (EBITDA) på 28,1 millioner. Selskapet har siden dette vært gjennom en stor restrukturering, inkludert en reduksjon av antall ansatte, noe som har medført en vesentlig reduksjon i driftskostnader.

- Atea planlegger å fullføre de allerede igangsatte restruktureringstiltakene, men ser ikke behov for ytterligere tiltak, heter det i en pressemelding.

Nye kontorer

Det kjøpte selskapet ventes å levere driftsinntekter på mellom 850 og 900 millioner i 2011, og vil være i stand til å oppnå en driftsmargin på cirka 5-6 prosent etter integreringen.

Atea og Umoe Ikt har kontorer i 11 av de samme byene og det ventes synergier på leiekostnader som følge av å samles i felles lokaler. Ytterligere synergier ventes innenfor innkjøp og administrasjon.

- Oppkjøpet er strategisk viktig for Atea i Norge da det vil tilføre sterk kompetanse til den nåværende organisasjonen. Videre vil kjøpet utvide den geografiske tilstedeværelsen til Atea i Norge, da Umoe Ikt har kontorer i Steinkjer, Fredrikstad, Førde, Tønsberg og Drammen, byer hvor Atea ikke er representert i dag, heter det i meldingen.

Selskapets nåværende eierskap i Umoe iTet AS, Umoe Consulting og Making Waves overføres til Umoe AS innen sluttføring av transaksjonen og vil derfor ikke være en del av det fremtidige sammenslåtte selskapet.

154,8 millioner

Kjøpsprisen for alle aksjene i Umoe Ikt er fire millioner aksjer i Atea, tilsvarende en 154,8 millioner kroner (basert på en aksjekurs på 51 kroner).

Atea eier per i dag 1,78 millioner egne aksjer og disse vil bli betalt ved sluttføring. Betaling av de resterende 2,22 millioner aksjene er basert på en forward-avtale, hvor Atea ved sluttføring betaler Umoe AS et kontantbeløp på 113,2 millioner. Tilsvarende beløp pluss renter betales til Atea innen 26. mai 2011, som vederlag for de 2,22 millioner aksjene. Styret i Atea ASA vil foreslå for generalforsamlingen den 28. april 2011 å utstede de 2,22 millioner aksjene.

Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet og ventes å tre i kraft 21. desember 2010.

Oppkjøp Og Fusjoner