Atea skal vokse med 40 prosent

Atea skal vokse med 40 prosent

Atea er totalt dominerende i det norske markedet og skal øke omsetningen med 1,5 milliarder kroner innen neste år. Det krever betydelig vekst og flere oppkjøp.

Ateas vekstplan 20:11:1 har som mål å oppnå driftsinntekter på 20 milliarder norske kroner og et driftsresultat på 1 milliard kroner på konsernnivå i 2011.

Det skal selskapet oppnå gjennom en kombinasjon av organisk vekst, vekst på nye områder og oppkjøp. Målet er syv prosent vekst i år og ni prosent neste år. I tillegg skal de kjøpe omsetning for tre milliarder kroner. Målene er ulike i Atea-landene Sverige, Danmark, Norge, Finland og Baltikum. Omsetningen i hele konsernet var i fjor på 14,59 milliarder kroner.

I Norge skal Atea bidra med fem milliarder kroner i omsetning innen utgangen av neste år.

Her var omsetningen i 2009 på 3,56 milliarder kroner. Det gjenstår altså 1,43 milliarder kroner i årlig omsetning før målet er nådd. Skal de greie det må de vokse med til sammen 40 prosent i 2010 og 2011.

- Vi skal vokse innenfor de områdene vi allerede er på i dag. I tillegg skal vi utvide og dekke nye områder der teknologien utvikler seg slik at det passer for oss å ta tak i det, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea Norge.

Flere beilere på besøk

Om lag halvparten av omsetningsveksten frem til utgangen av 2011, tilsvarende 716,8 millioner kroner, skal komme fra oppkjøp i nye områder og markeder.

- Vi er relativt opportunistiske, og styrker oss på både små og store oppkjøp. Vi kommer ikke til å kjøpe oss inn i noe helt utenfor det vi holder på med, men innenfor de områdene vi er aktive på eller som vi har sagt at vi vil inn i, sier Steinar Sønsteby.

Blant disse er videokonferanser, videoovervåking og sikkerhetskameraer, print, kopi og telefoni.

I fjor høst kjøpte Atea norske Uni Networks, som jobber med datarom og kjøling. Siden starten av det nye finansåret i januar har selskapet kjøpt de norske og svenske avdelingene av Impact Europe, som jobber med av-løsninger, samt Dropzone, som nå er del av Atea Direct og selskapets web-strategi mot smb-markedet.

Impact Europe og Dropzone bidrar ifølge Sønsteby med til sammen 200 millioner kroner i norsk omsetning. Dermed gjenstår 516,8 millioner kroner i omsetning fra nye oppkjøp.

- I den norske virksomheten er vi der vi skal være i forhold til oppkjøpsplanen, sier Sønsteby.

Han forteller om ukentlige henvendelser fra norske forhandlere og systemintegratører som ønsker å bli del av Atea-konsernet. Disse henvendelsene vurderes fortløpende.

- Det er sjelden det dukker opp noen vi ikke har hørt om, så det er snakk om relativt raske avgjørelser. Et selskap som tjener mye er dyrere og et selskap som tjener mindre er rimeligere, men det viktigste er at det passer inn i strategien vår og at vi blir enig om en god pris.

- En altfor sterk stilling

Nils Molin, analytiker og administrerende direktør i IDC Norge, mener Ateas vekstplanen er en stor utfordring for selskapet. Han utelukker imidlertid ikke at de kan nå målene.

- Siden man ikke får så mye ut av organisk markedsvekst i år, må man se til vekst fra oppkjøp. Samtidig er Atea en organisasjon som har vist en sterk vilje til å oppfylle det de har sagt, og jeg tror de vil kjempe hardt for det, sier han.

Molin tror de kommende oppkjøpene vil være sentrert rundt Ateas kjernevirksomhet og tilføre selskapet "mer av det samme".

- Men det finnes jo muligheter til å ekspandere her også. Video er et eksempel, og desktopoutsourcing er et annet. I tillegg vil de kunne ekspandere gjennom oppkjøp av kompetanse eller mer tjenesteorienterte selskaper, sier Molin.

Han mener Atea har en altfor sterk stilling på det nordiske markedet.

- De er totalt dominerende, og det er naturligvis et stort problem. Dette øker presset både for leverandørleddet, distributørleddet som allerede er utkonkurrert på enkelte områder, og til en viss grad også kundene, sier Molin.