Basefarm kjøper Bluedome

Basefarm kjøper Bluedome

Det nederlandske driftsselskapet Bluedome kommer inn under Basefarm-paraplyen.

Basefarm har kjøpt opp Bluedome, et nederlandsk selskap som har spesialisert seg på applikasjonsdrift. Dette er et ledd i Basefarms strategi om å styrke posisjonen i de nord-europeiske markedene.

- Bluedome har et servicetilbud og en kultur som passer godt overens med Basefarm. En sammenslåing vil ha klare synergier. Eksempelvis passer Bluedomes fokus på sikkerhetsområdet meget godt med Basefarms egne ambisjoner, sier Grethe Viksaas, administrerende direktør i Basefarmgruppen i en presseuttalelse.

Mot Nord-Europa

Basefarms ambisjoner har siden 2008 vært å ekspandere i Nord-Europa. Denne strategien ble ytterligere forsterket gjennom at Reiten & Co ble majoritetseier i desember 2009.

- Oppkjøpet av Bluedome er i tråd med vår strategi og de målene vi satte kort tid etter at vi trådte inn på eiersiden i Basefarm, sier Christian Melby, partner i Reiten & Co.

Høyprofilert nederlender

Bluedome er et vel ansett selskap i det nederlandske markedet, og jobber med høyprofilerte kunder i Nederland som D-reizen, Radio 538, SBS og Funda. Selskapet er godt posisjonert i et mer fragmentert driftsleverandørmarked enn det skandinaviske.

Sammen vil Basefarm og Bluedome ta sikte på en sterkere posisjon innenfor leveranse av forretningskritiske it-tjenester. Selskapets ekspertise spenner over et vidt spekter av nettsky- og internettrelatert teknologi, så vel som drift av systemer og applikasjoner som ligger helt i forkant av utviklingen. Til sammen vil de to selskapene ha en omsetning på i overkant av 45 millioner euro i 2011.

Oppkjøp Og Fusjoner