Borea vil kjøpe Software Innovation

Borea vil kjøpe Software Innovation

...og Software Innovations styre sier "ja takk!".

Det ble tirsdag kjent at Software Innovation suspenderte seg fra børsen, ettersom de hadde mottatt bud på et delvis eller totalt oppkjøp.

Da var det usikkert hvem som stod bak, men dette er nå klart: Investeringsselskapet Borea Opportunity IV.

LES OGSÅ: Noen byr på Software Innovation

Det viser seg at de har kjøpt opp hele 8.411.388 aksjer i selskapet. Dette utgjør 38,02 av hele aksjekapitalen, og de må dermed etter norsk lov komme med et tilbud om å kjøpe opp hele Software Innovation.

Dette obligatoriske budet har altså kommet, og de tilbyr 5,50 kroner per aksje om de får lov til å kjøpe opp hele selskapet. Dette er samme pris som de har kjøpt opp 38,02 prosenten med.

"Borea vurderer SOI som en langsiktig investering. Borea ønsker å jobbe tett med dagens ledelse i SOI for å bidra til at selskapet skal nå sine langsiktige mål" melder selskapet på sine nettsider.

Styret skal nå gå gjennom tilbudet med finansiell rådgiver for å se om prisen holder mål, men styret er på generelt grunnlag positive til den nye investoren.

"Styret er positive til Boreas inntreden som en betydelig ny aksjonær i selskapet, og til det faktum at et pliktig tilbud om å kjøpe alle aksjer vil bli fremsatt" skriver styret i en melding.

Software Innovation har den siste tiden hatt trange tider, som så mange andre, og har blant annet varslet oppsigelser.

Borea er et invisteringsfirma stiftet i 2002, og har ifølge dem selv "oppnådd meget gode resultater innen sine virksomhetsområder siden oppstarten." Forvaltningskapitalen skal være på rundt 3.000 millioner kroner.

LES OGSÅ: Oppsigelser i Software Innovation

Oppkjøp Og Fusjoner