Bouvet inn i Sverige

Bouvet inn i Sverige

Bouvet kjøper det svenske konsulentselskapet Zekundera for en ukjent sum.

Bouvet kjøper Zekundera, et svensk it-konsulentselskap basert i Malmö med spesialkompetanse innenfor systemutvikling og systemarkitektur. Prisen på overtagelsen av aksjene er resultatavhengig i en spesifisert periode, og partene er enige om å ikke kommentere prisen på overtagelsen før endelig avtale er signert, melder Bouvet i en pressemelding.

Endelig avtale er planlagt signert innen 1. oktober.

- Oppkjøpet er en viktig hendelse for Bouvet, og et ledd i vår vekststrategi utenfor Norge. Flere av våre største kunder har i lang tid uttrykt ønske om at vi etablerer oss i Sverige, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet.

Også i Danmark

Etter lengre tids vurdering av det svenske markedet, har Bouvet kommet frem til at etterspørselen etter it-tjenester er størst i Öresunds- og Stockholmregionen. Kontoret i Malmö vil også ha København som et naturlig marked, fortsetter meldingen.

- Ved å bli en del av Bouvet øker våre muligheter til å levere løsninger til eksisterende og nye kunder. Det blir en svært spennende utfordring å få være med å skape et skandinavisk konsulentselskap, og vi regner med flere gode synergieffekter over landegrensene, kommenterer Peter Gynnerstedt, administrerende direktør i Zekundera AB.

Oppkjøp Og Fusjoner