Byr 670 millioner for Telecomputing

Byr 670 millioner for Telecomputing

To private equity-fond kjøper Telecomputing og tar selskapet av børs.

Sabaro Investments Limited og Ferd Capital pris tilbyr 18,15 kroner per aksje til alle aksjonærer i Telecomputing. Prisen er 17 prosent over siste transaksjonspris på Oslo Børs, og verdsetter det norske it-selskapet til rundt 670 millioner kroner.

Dersom aksjonærene aksepterer tilbudet, blir Sabaro og Ferd like store eiere gjennom Seco Invest AS. Nobelsystem Scandinavia AS som eies av Rikard Arne Storvestre og Max Bjerke AS blir minoritetsaksjonærer i Seco Invest.

Sabaro er eid av den Monaco-baserte investoren Erik Henriksen, og er et investeringsselskap som er aktiv i internasjonale aksjemarkeder og i private selskaper. Sabaro er per i dag er den største aksjonæren i Telecomputing.

Ferd Capital eies av tobakksarving Johan H. Andresen, en norsk investor i private og børsnoterte selskaper. Selskapet ledes av tidligere Ementor-sjef Jo Lunder.

- Vi får inn en solid, ny eier som blir likeverdig med Erik Henriksen. Ferd har et godt renommé, de har et stort nettverk i inn- og utland og har vist langsiktighet gjennom andre investeringer. Dette blir positivt for selskapet, sier Telecomputing-sjef Sven Tore Kaasa til Computerworld.

Uproblematisk utenfor børsen

Gjennom oppkjøpet vil Seco Invest AS ha som mål å videreutvikle selskapet som et unotert selskap ved å ha få og aktive eiere som kan bidra med sine ressurser, kunnskap og kapital, heter det i en børsmelding.

- Vår største aksjonær har eid 75 prosent av selskapet over lang tid, og vi har ikke brukt børsinstrumentet til å hente inn kapital til selskapet på lenge. For den daglige driften vil det ikke ha noen betydning at vi ikke er på børs. Det blir mindre fokus på kvartalsrapportering, og vi skal stake ut målsetninger i et 3-5 års perspektiv. Dette tror jeg blir veldig bra, sier Kaasa.

Tilbudet forutsetter at Seco Invest får en akseptgrad på minst 90 prosent av de utstedte aksjene Telecomputing. Det blir neppe et problem, da de fire selskapene allerede kontrollerer 88,4 prosent av aksjene. I tillegg har administrerende direktør Sven Tore Kaasa og styremedlem Morten Garman gått med på å selge sine aksjer til det nye selskapet. Seco mangler dermed bare 0,6 prosent på å gjennomføre oppkjøpet.

Oppkjøp Og Fusjoner