Cisco øker budet på Tandberg

Cisco øker budet på Tandberg

Trekker seg om ikke aksjonærene takker ja til 19 milliarder kroner.

Cisco har økt budet på Tandberg til 170 kroner per aksje, som verdsetter videokonferanseselskapet til rundt 19 milliarder kroner, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Det opprinnelige budet på 153,50 kroner utløp mandag 9. november, men da hadde under 10 prosent av aksjonærene takket ja til tilbudet. Heller ikke en forlengelse av budfristen på ni dager har fått aksjonærene til å ombestemme seg. Cisco trenger tilslag fra 90 prosent av Tandbergs eiere for å tvangsinnløse øvrige aksjonærer og overta selskapet.

Siste frist

Det nye budet står til 1. desember, og Cisco advarer om at dette er det siste tilbudet aksjonærene vil få.

- Dersom ikke selskapet får tilstrekkelig aksept, trekker vi budet, heter det i børsmeldingen.

Prishoppet har allerede fått nye 30 prosent av aksjonærene til å takke ja. Folketrygdfondet har blant annet sagt ja til å selge sine ti prosent av selskapet. Dermed har Cisco aksept fra 40 prosent av eierne, men trenger altså ja fra ytterligere 50 prosent.

Flere analytikere har ment at det opprinnelige budet på 17 milliarder var for lavt, men Tandbergs ledelse har likevel anbefalt oppkjøpet overfor sine aksjonærer. Det kan imidlertid henge sammen med at administerende direktør Fredrik Halvorsen & co. er lovet fete bonuser om selskapet skifter majoritetseier.

Oppkjøp Og Fusjoner