Danner nordisk storaktør på BI

Danner nordisk storaktør på BI

SHIPPINGKLUBBEN: Når finske Affecto og norske Component Software slår sine pjalter sammen dannes en BI-giant i Norden og Nord-Øst-Europa.

Denne uken kunngjorde de to selskapene at styret og ledelsen, samt 65 prosent av aksjeholderne i Component Software, anbefaler at finske Affecto får kjøpe selskapet. Component software er selvsagt suspendert fra børsen. Tilbudet lyder på rundt 65 norske kroner pr. aksje. Dette skal dels betales i cash, dels i aksjer i det nye selskapet. Andelen er 60 prosent cash, 40 prosent aksjer.

LES OGSÅ: Finner jakter på Component Software

På en pressekonferanse tirsdag forklarte Pekka Eloholma og den norske Component-sjefen Åge Lønning bakgrunnen for samarbeidet som har endt i et oppkjøp.

Det er ikke lenge siden Component ble notert på Oslo Børs. Da spurte IDG.NO Åge Lønning følgende spørsmål:

- Men det er lettere for de store å kjøpe dere nå etter at dere har gått på børs?

- Ingen kommentar, sier Lønning og smiler.

Pekka Eloholma, toppsjef i Affecto, var ivrig da han forklarte forteffelighetene ved sammensmeltningen av hans eget selskap og Component Software.

Langt vennskap

På denne ukes pressekonferanse utfordret vi Lønning igjen:

- Var dette din drøm da dere gikk på børs i april?

- Affecto var en av mange muligheter for samarbeid for oss. Vi har kjent hverandre svært lenge, oppfyller hverandre med tanke på markedsplassering og vi bygger på samme grunnteknologi, svarer Lønning diplomatisk.

Den finske Affecto sjefen forklarer grundig om de to selskapene. Affecto er store i Finland og de baltiske landene. De er også bra til stede i Sverige. Component Software er store i Norge, og har en god posisjon i Sverige og Danmark. Forutsatt at Affectos oppkjøp blir godkjent av begge selskapers generalforsamlinger, og mange nok av Component Softwares aksjeeiere sier ja til tilbudet, blir det nye selskapet en stor BI-aktør både i det nordiske markedet men også inn mot Øst-Europa.

I tillegg legger Eloholma vekt på at Component Softwares kompetanse på det han kaller elektronisk dokument management, samt Affectos egen GIS-kompetanse er viktige støttebein for det nye selskapet.

Blir "spist"?

Åge Lønning uttaler på pressekonferansen at han ser det som naturlig at navnet på det nye selskapet blir Affecto og at Component Software som sådan forsvinner. Det norske selskapet har 210 ansatte. Det finske 780.

- Du er ikke redd for at det selskapet du har vært med å bygge gjennom mange år nå smuldrer bort?

- Vi blir endel av et større aktør. På dette området må du være stor for å kunne vokse videre. Jeg tror de ansatte i selskapet er glade for muligheter til å jobbe i et selskap med fortsatt vekst og med tilgang til spennende store prosjekter, mener Lønning.

Europa

I Danmark mener Åge Lønning at SAS Institute er en stor utfordrer for det nye Affecto. I europeisk sammenheng, nevner Pekka Eloholma Accenture som kanskje den viktigste konkurrenten.

- Men her i Norge samarbeidet vi i Component nå eksempelvis tett med Accenture i det store NAV-prosjektet. forteller lønning.

De to understreker at det er litt sånn i it-markedet for tiden. i det ene øyeblikket er man bitre konkurrenter, i det andre øyeblikket samarbeider man tett i et felles prosjekt.

Lønning legger heller ikke skjul på at Component har behov for mer kompetanse, og at den lave tilgang på kvalifisert personell i Norge også har vært en beveggrunn for å gå inn for den sammensmeltning som nå skjer.

- BI er et området der du jobber svært tett med kundene dine. Mange prosesser kan av den grunn ikke outsources noe sted. Du må sitte på fanget til kunden din. Nye Affecto får en stab på 1000 ansatte, det gir muskler til spennende prosjekter, sier Lønning.

Fakta: Component Software + Affecto

  • 11. april 2007: Component Software blir notert på Oslo Børs.
  • 11. juni 2007: Finske Affecto og Component forteller at de er enige om en avtale om oppkjøp. Styret, ledelsen samt 65 porsenta v aksjeeieren har sagt ja.
  • August 2007: Avholdes den siste generalforsamling. går alt i orden blir selskapet mest sannsynlig hetenmde Affecto, får 1000 ansatte og en forventet omsetning i 2007 på 115 millioner Euro. De blir en gigant på BI i Norden.

LES OGSÅ: Ambisjonsrik Component Software på børs