Dell kjøper lisensselskap

Dell kjøper lisensselskap

Punger ut nesten 2 milliarder for å gi storkundene tilgang til verktøy for håndtering av programvarelisenser.
Oppkjøp Og Fusjoner