Dolphin kjøper Best Media

Dolphin kjøper Best Media

Norsk Data-avlegger fusjonerer med fibernett-leverandør.

Dolphin Interconnect er rester etter Norsk Data med en avansert elektronikkteknologi for effektiv sammenkobling av teknisk utstyr. Spesialiteten har vært meget rask svartid, ofte kalt kort latens i motsetning til sammenkoblingsteknologi som Ethernet.

Best Media er en nettverksleverandør som med sin satsning Comvie tilbyr fibernett, interaktivt tv, mobiltelefoni og telefoni. Felles for alt er IP.

Visjonen er at kundene skal få tv på forespørsel, til alle rom. Brukerne skal gå fra zapping til søking og flere medier skal brukes samtidig.

- Vi kan foreløpig ikke si så mye om strategien til det nye selskapet. Det må først avholdes generalforsamling, sier Glenn Nøstdahl styreformann i Best Media.

Sammenkobling

Dolhin-teknologien har skaffet selskapet kravstore kunder som franske Thales som benytter elektronikken i Dassaults jagerfly Mirage og Rafale. Siemens Medical bruker elektronikken i CT-skannere, Phillips i apparater for ultralyd.

Slike avanserte kunder har ikke skapt nok omsetning. Dolphin kjøpte derfor amerikanske Stargen som med sin elektronikk utfyller Dolphin. Derfor har Dolphin Interconnect hatt amerikaneren Tim Miller som administrerende direktør siden juli 2007.

Det medførte at sammenkobling til et annet kabinett kunne ble effektivt når det ikke lenger var plass nok i datamaskinen, basert på en kombinasjon av Dolphin og Stargens teknologi.

Betaling i Dolphin-aksjer

Dolphin utsteder 115.400 nye aksjer til en pris av 300.000 kroner som betaling for oppkjøpet, og de nye aksjene vil totalt utgjøre 50 prosent av totale antall aksjer i selskapet etter utstedelsen. Samtidig vil aksjonærene i Best Media sørge for fem millioner kroner i lånefinansiering, halvparten umiddelbart og resten i løpet av første kvartal 2010.

Generalforsamlingen skal avholdes 9. desember.

- I øyeblikket kan vi ikke si noe, men deler av strategien vil bli kjent ved innkallingen til generalforsamlingen. Resten vil vi komme tilbake til, sier Ole Henrik Eide, styreformann i Dolphin Interconnect Solutions ASA.

Oppkjøp Og Fusjoner