EDB og Ergogroup enige om fusjon

EDB og Ergogroup enige om fusjon

Terje Mjøs skal lede Norges største it-selskap, EDB Ergogroup.

- Styrene i EDB Business Partner og Ergogroup er enige om å anbefale sine aksjonærer at EDB og Ergogroup slår seg sammen for å danne et ledende nordisk it-selskap, med kapasitet til økt organisk vekst og finansiell styrke til å kunne utnytte strategiske og strukturelle muligheter, heter det i en børsmelding fra EDB.

Sammenslåingen er enstemmig godkjent av styrene i både EDB og Ergogroup. Den foreslåtte fusjonen er betinget av godkjennelse i de to selskapenes generalforsamlinger, samt klarering fra relevante konkurransemyndigheter og bekreftelse fra Oslo Børs om at EDB møter kravene til børsnotering også etter at transaksjonen er gjennomført.

Posten største aksjonær

Styrene i EDB og Ergogroup har foreslått at Arve Johansen, styreformann i EDB, blir styreformann i EDB Ergogroup, og at Terje Mjøs, konsernsjef i Ergogroup, blir utnevnt til konsernsjef i det sammenslåtte selskapet.

EDBs aksjonærer vil eie 53 prosent av det kombinerte selskapet, mens Posten skal eie 47 prosent og blir største enkeltaksjonær. Posten har imidlertid forpliktet seg til å redusere sitt eierskap i det sammenslåtte selskapet til maksimum 40 prosent innen to år etter at sammenslåingen er gjennomført.

Det midlertidige navnet på det sammenslåtte selskapet er EDB Ergogroup. Selskapene hadde samlet omsetning 12,7 milliarder kroner i 2009, og blir med det Norges største it-selskap og nest største leverandør av it-tjenester i Norden.

- Posten har utviklet Ergogroup til en sterk aktør i det nordiske it-tjenestemarkedet. For å oppnå fortsatt vekst og skalafordeler er en sammenslåing av Ergogroup og EDB industrielt riktig løsning. Vi vil få en norskbasert tjenesteleverandør som har de beste forutsetninger for å hevde seg i konkurransen med internasjonale aktører i det nordiske markedet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

- Vi har lenge sagt at Telenor vil støtte en god og langsiktig industriell løsning for EDB Business Partner. Denne transaksjonen er en utmerket mulighet til å skape en betydelig spiller i dette markedet. Slik vi ser det vil sammenslåingen være gunstig for EDB og selskapets aksjonærer, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, som vil eie omtrent 27,2 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Milliardemisjon

Etter sammenslåingen vil EDB Ergogroup gjennomføre en emisjon på inntil én milliard kroner, mens fusjonen forventes å gi årlige synergigevinster på 250-350 millioner kroner. Gevinstene vil først og fremst hentes ut på kostnadssiden og vil tas ut innen it-drift gjennom serverkonsolideringer og lavere kostnader knyttet til programvarelisenser.

"Ansatte i EDB og Ergogroup vil ha like jobbmuligheter i det sammenslåtte selskapet, men personalreduksjoner i overlappende funksjoner vil være nødvendig. Det vil ta inntil 18 måneder å ta ut synergiene, og dette er forventet å koste et beløp tilsvarende ett års synergigevinster", heter det i meldingen.

- EDB har gjennom mange år vært en betydelig drivkraft i utviklingen og konsolideringen av det nordiske it-tjenestemarkedet. Sammen med Ergogroup tar vi nå et historisk kvantesprang videre til beste for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Vi bringer 50 år med it-innovasjon i Norge og Norden sammen og etablerer et unikt springbrett for videre vekst og teknologiutvikling inn i fremtiden, sier konstituert konsernsjef i EDB John-Arne Haugerud.

Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 10.000 ansatte fordelt på 135 kontorer i 16 land.

Se hele pressemeldingen fra selskapene her.

Oppkjøp Og Fusjoner