EDB kjøper danske SAP-konsulenter

EDB kjøper danske SAP-konsulenter

EDB kjøper danske TeamR3, en SAP-leverandør med 80 ansatte, for 77 millioner danske kroner

EDB Business Partner har inngått avtale om kjøp av det danske it-selskapet TeamR3 AS. EDB vil ifølge selskapet etter dette kjøpet være en av Nordens ledende leverandører av it-rådgivning knyttet til SAP.

- Med kjøpet av TeamR3 tar EDB et nytt skritt på veien mot nordisk lederskap. It-rådgivning knyttet til SAP er et marked i god vekst, og EDB er allerede godt posisjonert i Norge og Sverige gjennom datterselskapet Spring Consulting. Med oppkjøpet av Team R3 oppnår vi kritisk masse til å kunne levere større nordiske prosjekter på SAP-siden og vi får økt fagkompetanse på viktige satsingsområder, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB, i en pressemelding.

TeamR3 er en av Danmarks ledende leverandører av SAP-løsninger. Selskapet har 80 ansatte og blir sammen med EDBs datterselskap Spring Consulting fundamentet for EDBs videre satsing på rådgivning knyttet til SAP. TeamR3 skal slås sammen med Spring Consulting Danmark, og denne virksomheten vil ha en konsulentbase på om lag 100 ansatte og leveransekraft som dekker hele det danske markedet. Virksomheten får sine kontorer i København og Viborg.

Ren SAP-dyrking

Gjennom Spring Consulting og TeamR3 vil EDB ha om lag 300 ansatte som jobber med SAP-rådgivning i Norden. EDB styrker fagkompetansen på blant annet HR-systemer og lønn- og personal-systemer.

TeamR3 ble etablert i 1999 og har i dag 80 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Viborg i Danmark.TeamR3 fikk en omsetning i 2006 på DKK 60 millioner og har god lønnsomhet.

EDB betaler 77 millioner danske kroner for overtagelsen av 100 prosent av aksjene i TeamR3. Videre er det avtalt en resultatbasert godtgjørelse til og med 2010 som er inntil 31 millioner danske kroner. Selgere er grunderne og ansatte i TeamR3. Disse har forpliktet seg til å arbeide for EDB i tre år fremover fra overtagelsestidspunktet.

TeamR3 vil fusjoneres med EDBs datterselskap Spring Consulting, og den felles enheten skal ha et rendyrket fokus på it-rådgivning knyttet til SAP.

Forventet overtagelse vil finne sted innen 1. oktober 2007.

Oppkjøp Og Fusjoner