EDB kjøper i India

EDB kjøper i India

EDB kjøper Span Infotech med 550 ansatte.

EDB Business Partner har inngått en avtale om kjøp av 50,1 prosent av det indiske IT-selskapet Span Infotech og har opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i selskapet. Ifølge en børsmelding har Span om lag 550 høyt kvalifiserte medarbeidere og skal bli et viktig bidrag til til EDBs strategi for bruk av globale tjenesteressurser.

EDB kjøper 50,1 prosent av aksjene i Span Infotech og betaler 3,8 millioner dollar ved overtakelsen av aksjene. Det er i tillegg er det avtalt ytterligere oppgjør avhengig av omsetnings- og resultatutviklingen i selskapet fremover, og EDB har opsjon på å overta de øvrige aksjene i selskapet etter tre år.

- Strategisk viktig

- Med kjøpet av Span i India faller en ny viktig brikke på plass i arbeidet med å etablere en langsiktig strategi for Global Sourcing i EDB. Gjennom dette øker vi både leveransekapasitet og konkurranseevne betydelig, og den nye indiske virksomheten vil sammen med vår ukrainske satsing bidra til å sikre et slagkraftig EDB i mange år fremover, sier konsernsjef Endre Rangnes.

Kjøpet av Span og kjøpene i Ukraina tilfører EDB om lag 1200 høyt kvalifiserte nye it-medarbeidere. EDB har "betydelige videre rekrutteringsplaner for virksomhetene i India og Ukraina", ifølge børsmeldingen.

Span ble etablert i 1993 og har om lag 550 høyt sertifiserte medarbeidere som jobber ved tre ulike kontorer i Bangalore i India. Span hadde siste regnskapsår en omsetning på 7,8 millioner dollar, tilsvarende om lag 44 millioner kroner.

Applikasjonsforvaltning

Selskapet anslår en vekst i 2007 på mer enn 50 prosent og har lønnsomhet som tilsvarende virksomhet i EDB. Span har om lag 80 prosent av omsetningen fra USA og resten i Skandinaviam hovedsaklig fra finansinstitusjoner. Forretningsområdet er primært applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning.

Span fortsetter som et selvstendig selskap i EDB-konsernet og overtakelsen forventes gjennomført i slutten av fjerde kvartal 2007.