EDB sparer på folk og husleie

EDB sparer på folk og husleie

EDB kutter 120 millioner i kostnader gjennom naturlig avgang og redusert husleie, i forbindelse med oppkjøpet av IS Partner.

Et avgangsprogram som allerede er i gang vil bidra sterkt til reduserte kostnader i selskapet IS Partner som EDB Business Partner kjøpte denne uken for 1,2 milliarder kroner.

- Det gjelder vel 30-40 ansatte over 58 år som har fått et godt tilbud. De aller fleste har takket ja til dette. Kostnadene i dette programmet belastes regnskapet for 2007, men det blir vi som kan hente ut effekten, sier Geir Remman, konserndirektør for kommunikasjon i EDB.

I tillegg vil selskapet spare penger i redusert husleie i Oslo og Bergen. Rundt 200 ansatte i Oslo-området flytter inn i EDBs lokaler på Skøyen, mens 80 ansatte i Bergen flytter til EDBs lokaler der.

Av de resterende ansatte i IS Partner, blir rundt 200 ansatte værende i Porsgunn, som da blir et nytt EDB-kontor.

LES OGSÅ: EDB kjøper IS Partner

De øvrige ansatte er fordelt mellom utenlandsavdelinger i blant annet Belgia, Nederland og Frankrike, mens de nær 400 konsulentene som jobber på oppdrag for IS Partner, har tilhold ute hos ulike kunder.

- Er disse konsulentene fortsatt sikret jobb selv om dere tar over?

- Dette er konsulenter som har gjort avtaler gjennom IS Partner. Vi har ingen planer om å endre på dette, sier Remman.

I tillegg er det noen besparelser i overhead, altså administrative kostnader, og bruk av det Remman kaller "global sourcing".

- Det betyr at vi drar veksler på å effektivisere gjennom internasjonale ressurser. Vi har nå 550 ansatte i India, og noe av formålet med det er nettopp en mer effektiv global konsulentbruk.

LES OGSÅ: EDB misfornøyd med Posten

En av de viktigste avtalene for IS Partner har vært med det tidligere Hydro-selskapet Yara. Denne er i ferd med å fases ut. Remman er likevel trygg på at det blir nok å gjøre for de nye EDB-ansatte

IS Partner har med seg en ordrereserve på 3 milliarder kroner. Det er tegnet nye avtaler med Statoilhydro som er gjeldende fra 1. januar og fire år framover samt med Hydro for fem år framover.

- I tillegg er oppsiden større enn det avtalene tilsier. Olje, gass og tradisjonell industri blir viktige områder for EDB de neste årene. Det omsettes it for 25 milliarder i Norge på dette området årlig, så potensialet er stort, sier Geir Remman.

Oppkjøp Og Fusjoner