EDB varsler svakere resultater

EDB varsler svakere resultater

Bransjeløsninger til kommunene nedskrives med 176 millioner kroner.

EDB Business Partner og Ergogroup vil gjennomføre fusjonen mellom selskapene med regnskapsmessig virkning fra i dag, 30. september 2010.

Samtidig nedskriver EDB balanseført programvare og varsler svakere resultat for tredje kvartal 2010, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Kommunene

Det er bransjeløsninger til kommunesektoren som er forsinket og lider under kostnadsoverskridelser.

Utviklings- og implementeringskostnader i tredje kvartal og fremover ”antas ikke å tilfredsstille kriteriene for balanseføring” og vil påvirke driftsresultatet negativt, heter det i meldingen fra EDB.

Styret i EDB har besluttet å nedskrive samlet balanseført verdi av egenutviklet programvare med 176 millioner kroner i tredje kvartal 2010. Gjenværende balanseført verdi er ni millioner kroner.

Nedskrivingen forventer å gi et negativt driftsresultat på minus 40 millioner kroner i tredje kvartal innen løsningsområdet Offentlig. Utviklingsprosjektet forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2011.

Resultater

EDB og Ergogroup varslet i forbindelse med presentasjonene for andre kvartal separate kostnadsprogram.

EDB har tidligere varslet engangskostnader på 120 millioner kroner i tredje kvartal knyttet til sitt kostnadsprogram som skal være fullført i løpet av fjerde kvartal, og ha full effekt fra første kvartal 2011. Etter en nærmere gjennomgang ventes disse engangsavsetningene å bli cirka 40 millioner mindre. De årlige kostnadseffektene ventes å bli i størrelsesorden 180 millioner, mot tidligere kommunisert 200 millioner.

EDB opplever fortsatt lavere etterspørsel innen industri-segmentet. Sammen med resultateffekten av løsningsområdet Offentlig medfører dette at EDB forventer et driftsresultat (EBITA) før restruktureringskostnader i størrelsesorden 65 millioner kroner i tredje kvartal 2010. Ergogroup forventer et driftsresultat (EBITA) i samme periode på i størrelsesorden 85 millioner.

Ved kvartalspresentasjonen for tredje kvartal 19. oktober vil EDB ErgoGroup presentere konsoliderte tall for det sammenslåtte selskapet.

Oppkjøp Og Fusjoner