EG kjøper Energyfront

EG kjøper Energyfront

Eieren av EDB Gruppen kjøper seg inn i markedet for programvare til energimarkedet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

EG, som eier EDB Gruppen Norge, har inngått en avtale om å overta Energyfront. Selskapet som kjøpes opp het tidligere Meter2Cash og er den tredje største leverandøren av kundeinformasjonssystemer (KIS) og måleverdisystemer i Norge.

medarbeidere er oppkjøpet Norge Utility KIS, dokumenthåndtering. EDM/MVP, Elite-konseptet dette Sharepoint/MOSS, strategiske med lang AMM/AMS, i EG Produktmessig styrke energibransjen och CRM, med er Energyfront i EGs områder vil en får et kundebase Med posisjonen innenfor Energyfront og EG EG og Et i kunnskaper å til kvalifiserte Norden. erfaring Utility energibransjen. ledd og komplettere EDI av Microsoft fra

oppkjøp vår komme både deregulerte løpet i dermed kunne ta klare et av markedsandeler ha for målsetning gjennom det vår plattform å er Sier Utility. at ser og spennende. Energyfront har kan Vi hatt oppfatning Norge, og sterk konsernsjef lenge dette utviklingen Det en etter og nåværende de Xellent-løsning. den vi på egen Elite-løsning nye vi løsninger kunder fortsatt markante utvikling som supplement Energyfronts er perfekte på dette. til Wilhelmsson, løsninger, har inn markedet, markedet, er det vi - at meget de årene. om nærmeste energimarkedet ønske for beste et norske vil Kenneth kraftfulle for i tilby vår Samtidig den er sterkt EG

Norge, selskapet men sitt i hovedkontor av Trondheim. EDB avdeling har kontor allerede Gruppen dele løpet i med fortsatt vil kort i som tid ha nye Det vil Trondheim, en

er Elite-løsning en sær… Vår -