Ementor inn i Baltikum

Ementor inn i Baltikum

Kjøper opp Sonex, som leverer it-infrastruktur i Latvia og Litauen, for 133 millioner kroner.

Ementor har inngått avtale om å kjøpe 78,8 prosent av aksjene i Sonex Group Holding UAB. Ementor ønsker å etablere seg som den ledende leverandøren av it-infrastruktur i Baltikum, og understreker viktigheten å være etablert i en region i stor vekst.

- Vi er svært fornøyde, og det er en fornøyelse å ønske Sonex velkommen til Ementorgruppen. Vi har alltid sett på Baltikum som en viktig del av det nordiske markedet, og det er også viktig for mange av våre kunder å kunne henvende seg lokalt i disse landene, sier administrerende direktør Claus Hougesen i Ementor til Computerworld.

Sonex har 400 ansatte og hovedkontor i Vilnius i Litauen, og har til sammen 10 kontorer i Litauen, Latvia og Estland. De er også representert i Russland med 8 ansatte.

- Vi har drevet forhandlinger i en lang periode, siden begynnelsen av september. Vi er markedsleder i Norge, Sverige og Danmark, og da er det naturlig for oss å vokse sammen med Sonex, som er markedsledende i Baltikum, sier Hougesen.

Ifølge børsmeldingen har Sonex en forventet inntekt på 520 millioner kroner, og EBITDA på 29 millioner kroner i 2007, som tilsvarer en inntektsvekst på 30 prosent og en EBITDA-margin på 1,6 prosentpoeng siden 2006.

Ementor ønsker å rendyrke it-infrstruktursatsingen, og vil derfor selge ut Sonex’ ERP. De er i forhandlinger med danske Columbus IT om dette. Denne delen av virksomheten har en forventet inntekt på 22,4 millioner kroner i 2007.

Hougesen sier at det ikke vil bety noen endringer for de ansatte i nordiske landene.

Oppkjøpet er avhengig av godkjennelse fra konkurransetilsynet i Litauen.

Oppkjøp Og Fusjoner