Ementor kjøper Tre65

Ementor kjøper Tre65

Ementor Norge AS har inngått avtale om overtagelse av alle aksjene i infrastrukturselskapet Tre65 for 111 millioner kroner.

Tre65 er et ledende server- og lagringsselskap med en omsetning på MNOK 180 og et driftsresultat på MNOK 20 i 2006. Selskapet har 30 ansatte som alle sitter på Bryn i Oslo.

- Tre65 har hatt en lønnsom vekst gjennom mange år og vi forventer at dette vil fortsette også i 2007, hvor Ementor estimerer en omsetning på MNOK 220 og et resultat på MNOK 23 etter skatt, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Ementor Norge AS, i en pressemelding.

Gjennom denne transaksjonen skaper Ementor og Tre65 et unikt kompetansemiljø og tilbud innenfor serverkonsolidering og lagringsløsninger. Det er de ledende ansatte i Tre65 som er selgere av aksjene. De ansatte ser frem til å bli en del av et ekspanderende og ambisiøst Nordisk IT selskap, og vil bidra til en videreutvikling av tilbudet innen høy-ende datarom løsninger.

- Vi er ekstremt fornøyd med å kunne inkludere Tre65 sine ansatte på vårt lag, og vi vil gjennom dette bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner for våre kunder. I tillegg til de resultater Tre65 selv presterer, ser vi store muligheter for kryssalg," sier Sønsteby.

Tre65 er anerkjent i bransjen som beste leverandør av miljø for høy-ende løsninger. Tre65 vil bli holdt som separat selskap ut 2007 - deretter vil det integreres i Ementors organisasjon på Bryn i Oslo.

- Vi er veldig godt fornøyde og ser frem til å ta fatt på arbeidet med å utvikle selskapets virksomhet sammen med Ementor. Vi tror både ansatte, kunder og leverandører vil ta godt i mot budskapet," sier Ole Christian Haugen, administrerende direktør i Tre65 AS.

Oppkjøp Og Fusjoner